هستی بدون جنبه‌ی متافیزیكی غیرممكن است بتواند از ساحت شیءشدگی گذار كند و به ساحت سیالیت روحی معنوی‌ـ ذهنی پا بگذارد...

در ایران، به‌راحتی و با سوء مدیریت و هدردادن منابع آبی و طبیعی، سفره های آب زیرزمینی از دست رفته و زمینه خشکسالی‌های وحشتناک آماده شده است...

همچنانکه هستی‌شناسی افلاطون بر بنیان زمان، مکان، مبدا، انسانیت استوار نیست، به همان شکل هستی‌شناسی در مدرنیته‌ی کاپیتالیستی ...

متخصصین کشورهای درگیر معضل در تعیین سیاست‌های استراتژیک راهبردی, سیاستمداران کشور خود را به اشتباه راهنمایی کرده‌اند ...

فرد ظهوریافته در رنسانس را كه شروع به رهایی از فشارهای اجتماعی كرد می‌توان به بریدن گوسفندی از گله‌اش تشبیه كرد...

در ایران نیز مدل و منطق اقتصاد رانتی و گرایش به تبهکاری و سودپرستی آن مانع احترام به زندگی و زیست‌بوم است...

مصرف کالاهای مشتق‌شده از زن به راحتی و بدون هیچ‌گونه مانع اخلاقی و وجدانی صورت می‌پذیرد...

فرمول لیبرالیسم بورژوایی این است: «بگذارید هر كاری دل‌شان می‌خواهند انجام دهند»...

هستی و زمان
تراژدی محیط زیست در ایران (3)
هستی
تراژدی محیط زیست در ایران (2)
لیبرالیسم نوعی مریضی آزادیخواهی (2)
تراژدی محیط زیست در ایران (1)
پارادوکس هویت زن زیبا و نظام کالایی
لیبرالیسم نوعی مریضی آزادیخواهی (1)

هستی و زمان

هستی بدون جنبه‌ی متافیزیكی غیرممكن است بتواند از ساحت شیءشدگی گذار كند و به ساحت سیالیت روحی معنوی‌ـ ذهنی پا بگذارد...

حقیقت یک توطئه

این پیروزی ازآن شما نیست. آنهایی كه می‎گویند با شما دوستی كرده‎اند، درست رفتار نمی‎كنند، آنها می‎خواهند هر دو طرف را بازی دهند. من هیچ‎گاه با ترك‎ها دشمنی نكردم…