گردهم‌آوردن قدرت، دولت و ملت در یك جا، سرچشمه‌ی اصلی مسایل عصر مدرنیته می‌باشد...

رهبر آپو مبارزه‌ی سازمان‌یافته‌ی زنان را به‌عنوان پیشرفته‌‌ترین ارزش انقلاب و نیرو و سلاح سازمان ارزیابی می‌‌‌كند...

ما می‌خواهیم كوردها در هركجا كه زندگی می‌كنند آن كشور و خلق‌های آن را نیز به سمت دموكراسی سوق دهند. نتیجه‌ی آن شكل‌گیری...

وزارتی که خود بانی سدسازی که منشاء ریزگردهاست، نمی‌گذارد اطلاعاتش به‌دست دیگران بیفتد. پس اعتراضات ...

خط سوم یا به عبارتی نیروی سومی كه توسط جنبش آزادی‌خواهی ملت كورد، در كل خاورمیانه توسعه می‌یابد مبنایش همین فلسفه‌ی...

ضرورت‌های اجتماعی ایجاد جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان

اداره و حكمرانیِ دولتی را به هیچ وجه نمی‌توان به‌عنوان سیاست تعریف نمود؛ نوعی قدرتِ قاعده‌مند و هنجاریافته است...

جمهوری اسلامی با اتکا بر سیاست یک تیر و دو نشان طمع و خیال بکارگیری جریان مذکور بر علیه ملت کورد و جنبش آزادیخواهی آن را دارد...

مدرنیته‌ی دموکراتیک
تکوین ارتش زن در PKK ـ1
معنا و مفهوم فلسفی‌ــ سیاسی‌ــ اجتماعی ملت دموکراتیک
تراژدی محیط زیست در ایران (4)
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (18)
رمز ماندگاری یک ملت
پولتیکا
ایران، سلفی‌گری و تعاملی دوگانه