با ما هم‌صدا شده و به نیروی ما قوّت بخشید.

03 نوامب 2012 شنب

این عملیات برای پایان دادن به تجرید و انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان و تحقق درخواست آزادی، امنیت و تندرستی، مهم می‌‌باشد، تا عملی گشتن درخواست ما به عملیات خود ادامه می‌‌دهیم.


‌‌ زندانی زندان آمد (تیپ D  )، "عثمان اوتون" که از 12 سپتامبر برای آزادی، امنیت و تندرستی رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان و درخواست دمکراتیک خلق کُرد، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است، از طریق آژانس خبری دجله DIHA هدف خود را بیان نمود؛

‌‌  در سال 1984 در روستای بَستا از توابع شهر شرناخ متولد شده‌‌ام، من پدر دو بچه هستم؛ به دلیل شرایط بد و نامناسب فقط 6 سال درس خوانده‌‌ام و مدرسه را در سال اول راهنمایی رها نمودم؛ من در شهرداری شرناخ کارگر قراردادی بودم، نزدیک به یک سال است که در زندان بسر می‌‌برم. پدرم هم در زندان می‌‌باشد، ایشان هم به جرم هویتی 7 سال است که در زندان به سر می‌‌برند، معلوم است که زندانی نمودن کافی نبوده چراکه بدون در نظر گرفتن شرایط فیزیکی و اقتصادی، پدرم را از زندان میدیا به زندان اینابولو تبعید نموده‌‌اند. به دلیل این که پدر من دارای اراده و باحیثیت بوده و مسرانه از هویت سیاسی خود صیانت نمود، او را تبعید نمودند، این وضعیت سیاسی ما همچون میراثی از پدرانمان به ما رسیده است؛ به نظر من این میراث ارزشمندترین گنج است، این عملیات ما صیانت از میراث مذکور میباشد.

من با توطئه و تراژدی بزرگی دستگیر شدم، در 17 سپتامبر سال 2011 در عملیات‌‌های ژنوساید سیاسی که در شرناخ و جودی انجام گرفت، دستگیر شدم؛ مدرک علیه من نیز عکس‌‌های بود که در جلوی ساختمان خدمتگذاری شهرداری شرناخ گرفته شده بودند؛ من کارگر شهرداری هستم، اما برای پایان یافتن جنگ واتمام کشتار، همچون کُردی با حیثیث مراوده و رفتار نموده و در متینگ و بیانیه‌‌های حزب شرکت می‌‌نمایم. صیانت من از حیثیت خود از نظر آنها (دولت) جرم می‌‌باشد؛ اما از نظر من شرافتمندانه بوده و از دید آنها جرم محسوب می‌‌گردد، توطئه‌‌ای علیه من صورت گرفته، به دلیل آن توطئه‌‌ها و اَعمال ضد انسانی روستای ما تخلیه گردیده است؛ نظام با این دستگیری و اسارت به من می‌‌گوید "مگر تو هنوز عاقل نشده‌‌ای؟ " زندانی نموده و به این هم اکتفا نکرده و ما را تبعید می‌‌کنند، توطئه بسیار آشکار است؛ من به خوبی می‌‌دانم که این توطئه فقط بر علیه من و خانواده‌‌ی من انجام نمی‌‌گیرد. این خلق کُرد بازهم صد سال دیگر بردگی و فرودستی هیچ کسی را نمی‌‌پذیرد، زیرا که خلق کُرد دیگر حق خود را خواهد گرفت.

‌‌ در کودتای 12 سپتامبر (سال 1982) قصد داشتند که خلق کُرد را بی‌‌هویت و بی‌‌استاتو (جایگاه اجتماعی) بگذارند، بدین سبب نخست در زندان آمد ظلم وستم را به اجرا گذاشتند، در برابر این ظلم عملیات کمال، خیری، فرهاد و چهار زندانی آزادی گام به گام در سراسر میهن گسترش یافت؛ 12 سپتامبر روز مقاومت در برابر ظلم است و به این خاطر روز مهمی میباشد، روز تلاش و کوشش و مقاومت، در برابر سیاست آسیمیلاسیون است؛ به منظور پایان دادن به تجرید تحمیلی بر رهبر خلق کُرد جناب عبدالله اوجالان و برای اینکه آزادی، امنیت و سلامت وی فراهم وعملی گردد، این عملیات حائز اهمیت می‌‌باشد؛ به هر بهایی و بدیل آن هرچه باشد تا هنگامی که درخواست ما عملی شود، به عملیات خود ادامه می‌‌دهیم.

‌‌ حکومت  AKP قبل از هر چیز می‌‌خواهد تأثیر جناب عبدالله اوجالان را بر خلق کُرد شکسته و ارتباط ایشان را با خلق کُرد قطع نماید؛ همانگونه که می‌‌دانید 3.5 میلیون انسان گفتند "جناب عبدالله اوجالان اراده‌‌ی سیاسی ما می‌‌باشد" و این اثباتی بسیار مهم است؛ دیگر همه‌‌ی دنیا این را می‌‌دانند، اکنون بر علیه انکار میلیون‌‌ها کُرد قیام نموده‌‌اند، حکومت و جهان چنین پنداشته و می‌‌گویند که اگر سَر بریده شود، بدن هم دیگر پاره پاره و پخش می‌‌شود، این تجرید بر رهبر خلق کُرد جناب اوجالان قبل از هر چیز پاره نمودن و انشقاق خلق کُرد است، زیرا که جناب اوجالان صمیمانه بر صلح و آشتی اسرار می‌‌ورزد و دولت‌‌های دیگر چنین نمی‌‌خواهند، می‌‌خواهند که PKK را نابود کنند، قصد دارند که PKK و جناب اوجالان را از همدیگر قطع نمایند، سر و بدن را جدا سازند، هدفِ تجرید بریدن سَر است، جنگ روانی و سیاسی به راه انداختن و توده‌‌ی خلق را فریب دادن است؛ اما به نظر من در زمان و شرایطی که تحولات و پیشرفت‌‌های خاورمیانه روی می‌‌داد، خواستند که صدای جناب اوجالان را بریده و توازن خاورمیانه را مطابق میل خود شکل دهند؛ هنگامی که حضرت عیسی را به صلیب کشیدند، حواریون وی افکار او را در سراسر جهان منتشر نمودند، حکومت و قدرت‌‌های حاکم نمی‌‌توانند جناب اوجالان را از خواسته‌‌ی او مبنی بر صلح، آزادی و انسانیت دور نمایند.

‌‌ جهت پایان دادن به تجرید می‌‌بایست تمامی کُردهای با شرف و حیثیت و همه‌‌ی انسان‌‌های دارای عاطفه بهپاخواسته و به خیابان‌‌ها رفته و باید 24 ساعته سرپا بوده و فریاد برآورند؛ بایستی همه‌‌ی طرق دمکراتیک و فعالیت‌‌های مدنی و مشروع را به انجام برسانند، صیانت از جناب اوجالان، صیانت از صلح و انسانیت است.

‌‌ یک پرنده نیز دارای این آزادی می‌‌باشد که با صدا و به زبان خود فریاد برآرد، اما خلق کُرد که دارای تاریخ است، زبانش ممنوع گردیده است، از زبان ما ممانعت به عمل می‌‌آورند، خاورمیانه باید به باغچه‌‌ی زبان‌‌ها مبدل شده و احیا گردد. می‌‌بایست قطعاً جناب اوجالان به آزادی خود رسیده و حق آموزش به زبان مادری داده شود، حق هر کسی است که به زبان خود آموزش ببیند و خدمت نموده و به او خدمت ارائه شود. برای این که به این حق خود برسیم سعی وتلاش ما ادامه خواهد یافت.

‌‌ تا هنگامی که دو درخواست نخستین ما عملی نگردد عملیات ما ادامه خواهد یافت، ما توده خلق را فراخوانده که با ما همصدا شده و به نیروی ما قوت بخشند، ما با این عملیات می‌‌خواهیم امنیت و صلح را در ترکیه فراهم آوریم.