به یاد انقلابی بزرگ شهید دیار غریب

22 ژوئی 2019 دوشنب

در هر یك از گوشه‌ و كنار و سرتاسر كردستان، همچنین در هر جای دنیا با دیدن این حقیقت در صفوف انقلاب جای میگیرند و پیرو راه‌ آزادی میشوند. با پیوستن به‌ صفوف انقلاب فكر و فلسفه‌ زندگی برده‌گونه‌ سرمایه‌داری را رد كرده‌، و فكر و فلسفه‌ و ایدئولوژی زندگی آزاد كه‌ رهبر آپو همچون جایگزین...


در زمانی كه‌ كوردستان در دستان اسعتمارگر نفس‌های آخر را می‌كشید، در دل اورفا و در میان خاك و صخره‌ها، كوه‌ها و مجسمه‌های تاریخی فریادی آسمان‌ها را می‌شكافت. شكوفه‌ای رویید كه‌ در تمام كوردستان ریشه دواند و این جوانه‌ با شاخه‌های تاریخی سر باز كرد. رهبر آزادی‌ رهبر آپو بود. با خود یك تاریخ را زنده كرد كه‌ هزاران سال بود در دستان ظالمان و سیستم حاكم و خونخوار زندانی شده بود و روز به‌ روز برای نابودی آن خونش را میمكیدند. رهبر آپو با ایستاری پر از فكر و فلسفه‌، اراده‌ و جسارت، در مقابل این دشمن كهن ایستاده‌ و با هوشیاری و آگاه‌سازی خلق كورد را از خواب غفلت بیدار كرد. زن و جوانی را خلق نمود كه‌ در برابر این دشمن به مبارزه‌ برخیزند. با آموزش و پرورش هر یك از دختران و مردان میهن ما كوردستان را به‌ چنان مبارزان دلاوری تبدیل نمود كه‌ حتی در افسانه‌ها هم موجود نیستند. نه‌ قصه‌ است كه‌ مادران و پدران بگویند یك بود یكی نبود، و نه‌ افسانه‌ است كه‌ برخی بگویند داستان است و دیگران بگویند تنها افسانه‌است، بلكه‌ حقیقت است و روزانه‌ مردم كوردستان و تمام دنیا شاهد این بزرگواری مقام مبارزان هستند. هر یك از آنها داستانی به‌یادماندنی نوشته و در صفحات تاریخ انسانیت حك می‌سازند.

در هر یك از گوشه‌ و كنار و سرتاسر كوردستان، همچنین در هر جای دنیا با دیدن این حقیقت در صفوف انقلاب جای گرفته و پیرو راه‌ آزادی می‌شوند. با پیوستن به‌ صفوف انقلاب فكر و فلسفه‌ زندگی برده‌وار‌ سرمایه‌داری را رد كرده‌ و فكر و فلسفه‌ و ایدئولوژی زندگی آزاد كه‌ رهبر آپو را در آغوش می‌گیرند.

یكی از شاگردان مكتب رهبر آپو، مبارز‌ و رزمنده بزرگ، رفیق دیار غریب (رفیق هلمت) بود. او در شهر سلیمانیه‌ جنوب كوردستان به‌دنیا آمد و در خانواده‌ای میهن‌دوست بزرگ می‌شود. رفیق هلمت در سن نوجوانی، آبی از چشمه‌ فكر و فلسفه‌ رهبر آپو را نوشیده و بی‌صبرانه‌ و بی‌درنگ به‌ این راه‌ ملحق شد. هر چند در این بخش از كوردستان مردم سختی‌های بسیار زیادی كشیده، همیشه‌ با پناهندگی و قتل‌عام‌های بزرگ روبرو بوده و پیشمرگه‌های زیادی برای دفاع از مردم و خاك مبارزه‌ نموده‌اند، رفیق دیار غریب نیز احترام ویژه‌ای نسبت به آنها داشته و مبارزه‌ آنها را مقدس می‌شمرد، اما در فكر و فلسفه‌ رهبر آپو احساس وجود می‌نمود. زیرا بر این آگاه بود كه‌ این راه‌ حقیقی پیروزی و مبارزه‌ بوده و راه‌ انقلابی جدید با تشكیل سیستم دموكراتیك در برابر سیستم سرمایداری و فئودال ممكن خواهد بود و بس.

رفیق و مبارز بزرگ با درك فكر و یدئولوژی رهبر آپو مدام به آموزش خود پرداخته و به‌ حدی رساند كه‌ فهم كاملی از آن داشته‌ باشند. با به‌همراه‌داشتن این پیام والا، فداكارانه‌ پیامبر این فكر شدند برای آموزش و آگاه‌نمودن خلق كورد، زنان و جوانان این میهن. رفیق هلمت با آموزش‌دادن هزاران زن و مرد كورد، انتقام از دشمنان خاك و ملت خویش را می‌گرفت و با تشكیل سیستم یكسانی و آزادی و دموكراتیك، در پی پوچ‌كردن تمام برنامه‌ها و نقشه‌های سیستم سرمایداری بودند. با درك و باورداشتی كه‌ به‌ یكسانی میان مرد و زن داشتند، احترام ویژه‌ای به‌ زنان می‌گذاشت، بویژه‌ به رفقای زنی كه‌ در كنار هم در راه‌ آزادی مبارزه‌ می‌نمودند. چون او به‌ فكر رهبری باور داشت و در راه‌ آزادی زنان نیز مبارزه‌ می‌كرد. وی توانست خود را از لحاظ فكری به‌ حد بسیار بالایی برساند، مهم‌تر آنكه به همان میزان نیز فروتن بودند.

این خصوصیات رفیق بزرگوار، شهید دیار غریب موجب شدند كه از جایگاه شایسته‌ای در دل و فكر، تاریخ و آموزش انسان‌ها و ملتش برخوردار باشد. رفیق دیار نیز همچون قهرمانانی مانند مظلوم، كمال، خیری، زیلان، بریتان، سما، سارا، ویان، زكی شنگالی و هزاران شهید دیگر كه‌ نام‌شان ذكر نشد، در فعالیت‌های جنوب و كل كوردستان، مبارزه‌ای بی‌امان و شخصیتی بزرگوار داشت. این شهیدان و مبارزان قهرمان، شمشیر انتقام انسانیت بوده و برای همیشه‌ نوك تیز این شمشیر در چشمان دشمن فرو رفته است. دشمن با ترس و خوف از تأثیرات مبارزات آنها هیچگاه خواب خوشی نخواهد دید. رفیق هلمت در مبارزه‌ خویش برای جنوب كوردستان مبارزه‌ و نقشی فراموش‌ناشدنی داشته و تمام تلاش‌شان این بود كه‌ مردم این بخش از كوردستان در برابر خیانت احزاب كردی و همدستی آنها با دولت‌های استعمارگر كه‌ كورد و كوردستان را نابود می‌كنند آگاه‌ باشند و در مقابل آنها واكنش جدی نشان دهند. دیگر نگذارند كه‌ كوردستان را به غارت ببرند. همچنین جهت اتحاد كوردها سعی و اقدامی زیادی نمودند، چرا كه آرزوی این مبارزه‌ بزرگ، اتحاد كوردها بود. امیدوار بود كه‌ كوردها متحد خواهند شد و در این مورد هم به‌ رهبری و جنبش آزادی باور داشت كه‌ این را تحقق خواهند بخشید.

رفیق و انقلابی بزرگ، رفیق دیار غریب برای آزادی زندگی و مبارزه‌ نمود و در این راه‌ نیز با امید به‌ آینده، با شور و هیجان بی‌پایانی نسبت به رهبر آپو و كوردستان آزاد شهید شدند. شهید هلمت راه‌ رفیق قهرمان و مبارز بزرگ سارا و زكی را ادامه‌ داد. شهید هلمت با بجای‌گذاشتن فكر و مبارزه‌ خود در تاریخ آزادیخواهی از جایگاه والایی برخوردار گشت كه تا به ابد از یاد نخواهد رفت.

رفیق هلمت در تاریخ ۵/۷/۲۰۱۹ همراه‌ با دو رفیق دیگر به‌ نام‌های شاهین دجله‌ و دوران سرحد، در انجام حمله‌ هواپیماهای جنگنده‌ دولت استعمارگر تركیه‌ و همكاری جاسوسان و خیانتكاران شهید شدند. زنده‌باد شهیدان.