bi navê heq neheqiyê, bi navê rastiya civakî derewê û bi navê jiyana bi pîvan...

Li ser van axan, mirovahiyê gelek nirxên mezin ên civakî derxistin holê. Her wiha li ser vê axê, ji aliyê şaristaniya dewletî ve gelek derbên giran jî hatin xwarin.

Divê polîtîka di mijara pêşxistina edaleta civakî de rolekî girîng bilîze. Ew polîtîkayên ku wê bêne meşandin jî divê di serî de ji sazî û dezgehên dewlet û desthilatiyê dûr bin.

Divê mirov ekonomiya komin a xweseriya ekonomîk bi kapîtalîzma dewletê û ekonomiya wê re tevlîhev neke. Naşibe hewldanên kolektîfkirinê yên sosyalîzma pêkhatî jî.

Civakbûyîn bixwe polîtîk e û berpirsyariyên her hunermendekê li hemberî vê rastiyê hene. Ya ku di wêjeyê de bûyer û têgehên hevpar çêdike jî ev tişt bixwe ye.

Ger di roja îro de em nasnameya xwe nîşan didin û dîroka xwe dikolin, ev hemû bedewî û vegotina wê wêjeya Kurdî ya devokî ye.

Di serdema bi destê mirov kolekirina mirov de di bin nîrê mêrê desthilatdar û saziyên wî de mirovahî gelek êşên mezin dijî.

Em careke din dibînin ku di bingehê tevahiya pirsgirêkên hebûnî yên civakê de yekdestdariya dewlet û desthilatdariyê heye.

BI NAVÊ HUQÛQ Û ZAGONAN TALAN Û ZORDESTIYA DEWLETÊ
ŞERVANTIYA HEQÎQETÊ
CİVAK Û POLÎTÎKA
PARASTINA DI WARÊ ABORIYÊ DE
Dİ WÊJEYÊ DE BÛYERÊN HEVPAR
WÊJEYA DEVOKÎ
Jİ DÎROKÊ WERE KOMPLOYÊN Lİ SER JİNAN
PİRSGİRÊKÊN CİVAKÊ YÊN PERWERDE Û TENDURİSTİYÊ

ŞERVANTIYA HEQÎQETÊ

Li ser van axan, mirovahiyê gelek nirxên mezin ên civakî derxistin holê. Her wiha li ser vê axê, ji aliyê şaristaniya dewletî ve gelek derbên giran jî hatin xwarin.

Dİ WÊJEYÊ DE BÛYERÊN HEVPAR

Civakbûyîn bixwe polîtîk e û berpirsyariyên her hunermendekê li hemberî vê rastiyê hene. Ya ku di wêjeyê de bûyer û têgehên hevpar çêdike jî ev tişt bixwe ye.

PARASTINA DI WARÊ ABORIYÊ DE

Divê mirov ekonomiya komin a xweseriya ekonomîk bi kapîtalîzma dewletê û ekonomiya wê re tevlîhev neke. Naşibe hewldanên kolektîfkirinê yên sosyalîzma pêkhatî jî.