Kobanê sınırında kadınların bir araya gelmesinin özgür yaşamın bu topraklarda tekrardan canlanması gibi bir anlamı vardır

Rojava devrimi bir kadın devrimi, özgür insanlığın direniş ve özgürlük mevzisidir

Finans kapital tekelcidir. Sermayeyi elinde bulunduran sınıfın içinden çıkar ve fakat onu aşar, onu dıştalar ve yine onu kendine bağımlı hale getirir

Tarihte hiçbir çağ günümüzdeki kadar kadını çok yönlü bir istismar aracı olarak kullanma güç ve deneyimini göstermemiştir

Kürtlerin Avrupa’da nüfus olarak yoğunlaşmaları ağırlıklı olarak 1950 ve 1960’lara tekabül etmektedir

İster mülteci kampları ile sonuçlanan zorla göçertme olsun, ister devletlerin özellikle ekonomi politikalarının yol açtığı dolaylı ve yumuşak göçertme olsun ikisi de insanlık suçudur

Her düşünce, toplumsal özgürlüğe hizmet ediyorsa kendi zamansal gerçekliği içinde bilimsel yanı vardır. Eğer böyle bakmazsak bugünün o çok dilden düşürülmeyen bilimselliğinden de fazla bahsetmemek gerekir

Kapitalist uygarlığın yüzyıllardır en büyük hedefi ülke coğrafyalarında maden, petrol ve diğer yeraltı zenginliklerine el koyması, bunun üzerinden sistemini büyütmesidir

KOBANʒDEKİ KADIN DİRENİŞİ DÜNYA KADINLARINI BULUŞTURACAKTIR
25 KASIM MÜCADELE GÜNÜDÜR
FİNANS KAPİTAL
TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİK, AİLE, KADIN VE NÜFUS SORUNU
KÜRTLER VE DİASPORA:  SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
  TOPLUMSALLIĞI HAPSETMENİN İCADI: GETTOLAR VE KENAR MAHALLELER
DEMOKRATİK UYGARLIK TARİHİNDE BİR ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI: İHVAN-ÜS SAFA
MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI TAHRİBATLAR

HAKİKAT VE AHLAK

Her şey değişmek dönüşmek durumundadır, ama kendi mecrasında, kendi doğal akışı içinde değişme ayrıdır, dıştan yapılan yıkıcı-yozlaştırıcı suni müdahalelerle zoraki değiştirme ayrıdır

SOLGUN SARI SÖZCÜKLERE DAİR

Yarımlıkta durduğunu sanıyorum ve çarpıyorum bir yerlere. Belki de yarım bırakılmış bir merdiven basamağında düşmek üzere olma duygusuyla baş başa kalıyorum.