Êzidilik; kadim bir Mezopotamya dinidir. Mitraizm, Mazdaizm ve Zerdüştlüğü de kendi içinde barındıran, sentezleyen ve tek tanrılı dinlerden de etkilenen bir dindir diyebiliriz. Ama…

Kürtlerin kendi aralarındaki ilişkileri ve ortaklaşmaları demokratik ulusa dayanan diplomasi çalışmaları için önemlidir. Ancak…

Kadın-erkek ilişkisi itibarîyle yaşananları doğal gören, biyolojik zemine oturtmaya çalışan, yanı sıra, tanrının bir buyruğu, isteği sayan yaklaşımlar söz konusudur

Kadın-erkek ilişkisi itibarîyle yaşananları doğal gören, biyolojik zemine oturtmaya çalışan, yanı sıra, tanrının bir buyruğu, isteği sayan yaklaşımlar söz konusudur

Newroz’un tarihsel olarak oluşmuş anlamı, toplumsal tarihten ayrı düşünülemez

Kürtlerin önemli bir bölümü dini özellikleri önde olan muhafazakâr bir halktır

Toplumda içselleşen şiddet kültürü en fazla kadın üzerine uygulanmaktadır

Ot değil, insan biçilmiştir Halepçe ovasında… İnsan değil, otun dahi yeşermesi istenmez Halepçe ovasında

ÊZİDİLİK_1. BÖLÜM
 Değişen Ortadoğu’da Diplomasinin önemi
VAROLUŞSALLIĞIN DOĞASINDAN KADINLAÖZGÜRYAŞAMA
VAROLUŞSALLIĞIN DOĞASINDAN KADINLA ÖZGÜR YAŞAMA
NEWROZ ÖZGÜRLÜK BİLİNCİDİR
KÜRT MUHAFAZAKÂRLARI
TOPLUMSAL ADALET VE ZOR-ŞİDDET İLİŞKİSİ
TOPLUMLAR HAFIZALARI KADAR YAŞAR

ÊZİDİLİK_1. BÖLÜM

Êzidilik; kadim bir Mezopotamya dinidir. Mitraizm, Mazdaizm ve Zerdüştlüğü de kendi içinde barındıran, sentezleyen ve tek tanrılı dinlerden de etkilenen bir dindir diyebiliriz. Ama…

EDEBİYAT VE AHLAK

Düşüncenin, yüreğin, sanatın, engin güzellikleri içinde yücelmesiyle eskiye dair her şey yıkılacak, yerle bir olacak