Apocu hareketin gelişim tarihi içerisinde de, Şehir Gerilla Eylemleri önemli bir yere sahip olmuştur. Denilebilir ki, örgütlenmesinin bir

Toplumlar gerek kendi başlarına gerekse de kabileler ve aşiretler olarak birleşerek federasyonlar ve konfederasyonlar olarak ...

1968 Gençlik Hareketi biraz incelediğinde gençlik ruhu çok iyi görebilir; hapsedilemez enerjisini, dinamizmini, militan kişiliğini, toplumun ...

Toplumsal tarihte bir sapma olarak varlık bulan devletle birlikte mekân olgusunda da sapma yaşanır. Devlet var olmak için en büyük ....

İskân, tehcir, katliam ve asimilasyon politikalarını daha rahat hayata geçirebilmek için İsmet İnönü 1924 yılında ...

Devrimci Halk Savaşının hedefi Demokratik Özerklik çözümünü gerçekleştirmektir. Bu da 9 boyutta demokratik ulus inşasını ...

Önderliksel oluş yarattığı insanı karar sahibi kılıp kendisine katarak, kendisini tamamlamak...

Gençlik arayışçı ve sorgulayıcıdır. Gençliğin bu özellikleri devrimci ve özgürlükçü yönünü ifade etmektedir. Özcesi yapısallığa uymaz ve ...

KENTLERDE DEVRİMCİ SAVAŞ VE DÖNÜŞÜM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ - 1
ŞEHİR SAVAŞINDA TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME MODELİ OLARAK MECLİS ve KOMÜNLERİN ÖNEMİ - 1
DEMOKRATİK ULUS İNŞASINDA ŞEHİR SAVAŞI VE GENÇLİĞİN ROLÜ - 1
KAPİTALİST SİSTEMDE ŞEHİRLER VE ÜSTLENDİĞİ ROL - 1
ŞEHİR SAVAŞI VE İNŞACILIĞINDA DEMOGRAFİK YAPININ KORUNMASI - 1
DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN İNŞA SORUNLARI ve DEVRİMCİ HALK SAVAŞI - 1
HAKİKAT VE ÖZGÜRLÜK SORUNU - 4
GENÇLİK VE ÖZGÜRLÜK SORUNU - 4

ANADOLU VE BAKUR-KÜRDİSTAN’DA HES YAPIMLARI, BARAJ İNŞAATLARI YOLUYLA YAPILANLAR; DOĞA KATLİAMI, TOPLUM KIRIMI VE TARİH YIKIMIDIR.

Tüm kültürel yapılar, tarihi eserler, arkeolojik kalıntı ve buluntular, kendi zamanı-mekânı içinde kimlik, değer ve anlam kazanır. Üstelik bunlar bilgi edinme, birikim sağlama, bilinç sahibi olma kaynaklarıdırlar.

EDEBİYAT VE AHLAK

Düşüncenin, yüreğin, sanatın, engin güzellikleri içinde yücelmesiyle eskiye dair her şey yıkılacak, yerle bir olacak