Kürtleri daha derin, bu kez daha sistematik ve bilinçli bir şekilde soykırıma tabii tutmanın planı, 24 Eylül 1925 yılında karar altına alınan Şark Islahat Planı’dır

Kadın düşmanlarının, katliamcılarının sayısı giderek artarken öz savunmasız yaşam kadınlara haramdır artık

Gomata’nın Pers-Med devletine kral olmasından sonra, Persler’in yedi büyük hanedanı Gomata’yı krallıktan devirmek için aralarında anlaşırlar

Düşüncenin, yüreğin, sanatın, engin güzellikleri içinde yücelmesiyle eskiye dair her şey yıkılacak, yerle bir olacak

Kürt kültür ve kimlik oluşumunda neolitik ve sonrasında Hurri kültür kuşağının önemi kadar kalıcı bir etki de, Medya sürecinde gerçekleşmiştir

Başta Erdoğan olmak üzere AKP hükümetinin kamu düzenini bozmayan tek bir faaliyeti yok gibidir

Paranın, insan yaşamının vazgeçilmezi, hükümdarı, tanrısı haline geldiği çağda, para tanrısı finans kapitaller insan yaşamına hükmetmeye devam etmektedir

“Tarih Sümer’de Başlar” tespiti çok gerilerde kalmış ve yerine “Tarih Mezopotamya’da Başlar” tespiti daha bir anlam kazanmıştır

TARİHTE VE KÜRDİSTAN’DA SOYKIRIM POLİTİKALARI ÜZERİNE
KENDİNİ KORUMAK
AHAMENİD MED-PERS İMPARATORLUĞU VE KÜRTLER (MS. 550-330)
EDEBİYAT VE AHLAK
MED AŞİRET KONFEDERASYONU VE NEWROZ DESTANI
HANGİ KAMU DÜZENİ?
FİNANS ÇAĞININ KOMUTANI: PARA
ANTİK ÇAĞDA KÜRT OLUŞUMLARI

HAKİKAT VE AHLAK

Her şey değişmek dönüşmek durumundadır, ama kendi mecrasında, kendi doğal akışı içinde değişme ayrıdır, dıştan yapılan yıkıcı-yozlaştırıcı suni müdahalelerle zoraki değiştirme ayrıdır

EDEBİYAT VE AHLAK

Düşüncenin, yüreğin, sanatın, engin güzellikleri içinde yücelmesiyle eskiye dair her şey yıkılacak, yerle bir olacak