Bu anlaşmada, Türkiye devleti Kürt ve Türk kurucu öğeler olarak ifade edilse de Kahire anlaşmasına göre Kürtlerin statüsüz bırakılması yaklaşımı pratikte uygulanmıştır.

…Dolayısıyla topluma hizmet edebilmesi için bilimin özgürleşmesi zorunludur.

Toplumu bir nesnel ilişkiler sistemine indirgeyen pozitivist bilimin temel varsayımı, toplumun nesneler yığını olduğudur.

Kapitalist modernitenin epistemolojik operasyonlarının en çok sakatladığı kavramların başında “Ulus” ve “Siyaset” yer alır.

Tarihin gördüğü en uzun süreli ‘azınlık’lığı ile kutsanmış ya da ‘lanetlenmiş’ halkından söz ediyoruz.

Araplarla diğer Anadolu toplumlarının birbirine düşman edilmeye çalışıldığı birçok dönem olmuştur, nihayetinde çeşitli devlet dönemlerinde(Emevi, Abbasi vs) yapılan iskanın bir amacı halkı müslümanlaştırmak (çoğu zaman da Araplaştırmak), ikna etmekse de bir amacı da buydu.

Laz ve Laz kimliği oldukça geniş bir topluluklar bütününe işaret edebiliyor. Birine ya da birbirlerine göre ‘Laz olmak’ olgusu, kimliğin tarihsel ve toplumsal gerçekliğini açıklama ihtiyacını daha fazla ön plana çıkartıyor. Lazlar kimdir, kimlere Laz denir?

Savaş, yağma ve sürgünlerle geçen bir tarih…

APOCU FELSEFE IŞINGINDA SAVAŞAN KÜRT GERÇEKLİĞİ, LOZAN’I BOZDU
 BİLİM İKTİDAR İLİŞKİSİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM
BİLİM ve TOPLUM İLİŞKİSİ
DEMOKRATİK ULUS İNŞASINDA SİYASET
KENDİ YURDUNDA YÜZYILLARCA ‘AZINLIK’ OLMAK: RUMLAR
  Türkiye’deki Üçüncü Büyük Halk Çoğunluğu: Araplar
LAZLAR
KAFKASYA’NIN SÜRGÜN HALKI: ÇERKEZLER

TOPLU KONUT MU, TOPLUM KIRIM MI?

Dikey mimari yapılanmalarla toplum dar mekânlara sıkıştırılırken, toplumsallık adına var olan değerler de bu beton blokların altında kalmaktadır.

EDEBİYAT VE AHLAK

Düşüncenin, yüreğin, sanatın, engin güzellikleri içinde yücelmesiyle eskiye dair her şey yıkılacak, yerle bir olacak