Severek okuduğum, ince fikirlerine değer verdiğim ve biraz da cin fikirlilik olarak adlandırdığım gazeteci yazar Veysi Sarısözen’in ziyareti de anlamlıdır

Modern güçlerin sunabilecekleri çözümler de yoktur. Kendileri en sorunlu ve sık krizli bir sistemin inşacıları iken, nasıl çözüm olabilecekler?

Kürdistan devrimci gençliği, Rojava devriminin ruhuna yakışır bir eylemlilik sergiledi

İlk şiddet, ilk savaş kadın üzerine, kadının kurduğu ilk doğal, özgür, komünal yaşamına karşı yapılır

Ahlâkî, politik ve demokratik nitelikleri günlük yaşamında söylem ve eyleme yansıtmayan kimseye devrimci denmez

Kürt halkı Rojava devrimi ile bölgede ve dünyada bir statü kazanmıştır

IŞİD saldırıları karşısında KDP’nin oynadığı rol ise kendi iktidar ve çıkar hesapları uğruna onurunu satmaktır

Günümüz gençliğine halen ilham kaynağı olan başlıca gençlik önderi Che’dir

Gerillayı Anlatmak
ULUS-DEVLETLER DÜNYA KAPİTALİST HEGEMONYACILIĞININ TEMEL AJAN KURUMLARIDIR
BAKUR-ROJAVA KUCAKLAŞMASI
KADINA KARŞI ŞİDDET İDEOLOJİK VE STRATEJİK BİR SAVAŞTIR!
ORTADOĞU TOPLUMUNUN DEVRİM SORUNU
ROJAVA DEVRİMİ BİR DESTAN YARATTI
ROJAVA DEVRİMİ KÜRTLERİN ONURUDUR
CHE’DEN BAZ’A KISA BİR GENÇLİK TARİHİ

Gerillayı Anlatmak

Severek okuduğum, ince fikirlerine değer verdiğim ve biraz da cin fikirlilik olarak adlandırdığım gazeteci yazar Veysi Sarısözen’in ziyareti de anlamlıdır