Önderlik ve parti çizgisini zindandaki kadrolar şahsında, onları itirafçı yaparak başarısız kılmak için tarihin en büyük işkence sistemini geliştirdiler.

Önder APO?yu tasfiye etme planları da bu planlamalar içerisinde yer almıştır. Zaten bu süreçle birlikte de Önder Apo ve onun şahsında PKK?yi tasfiye etme çabaları adım, adım uygulamaya konulmuştur.

Eleştiri-özeleştiri PKK içinde yanlışlıklara ve her türlü ideolojik örgütsel saldırıya karşı örgütü savunma silahı olmuştur.

Önder Apo?nun konumu ve yeri herhangi bir siyasal partide, siyasal hareket ve mücadelede oluşan önder kişiliklerle benzeştirilemez.

Önderliğimizin Rojava halkımız içinde büyük bir özenle kurduğu ilişkiler ve geliştirdiği örgütlemeler partinin Rojava?da halkla buluşması ve bütünleşmesinde belirleyici olur.

Tüm bu tarihsel gerçeklere rağmen, aynı egemen güçlerin, sorunları salt bu yüzyılın sorunlarıymış gibi yansıtarak kendi yöntemleriyle çözmenin iddiasında bulunmaları, egemenler açısından kendini kandırmaktan ve halkları oyalamaktan öteye gitmeyecektir.

Toplumun bitirilmesi noktasına getirilmesi; toplumun hem maddi, hem de manevi değerler olarak artık son anlarını yaşar bir hale getirilmesi demektir.

Önderlik Botan-Behdinan alanını Kürdistan özgürlük mücadelesine açmak ve kadın militanlardan oluşan gurupları bu hat üzerinde yerleştirmek amacıyla eğittiği bir çok gurubu bu alana göndermiştir.

ZİNDAN DİRENİŞÇİLİĞİNİN ANLAM VE ÖNEMİ
 ULUSLARARASI KOMPLO VE ÖNDERLİĞİN İMRALI?DAKİ DİRENİŞİNİN YARATTIĞI GERÇEKLİK
 TASFİYECİLİĞE VE KOMPLOCUĞA KARŞI MÜCADELE DOĞRUDAN SOYKIRIMCI SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI MÜCADELEDİR
PKK?NİN KÖK HÜCRESİ İDEOLOJİK GRUP DÖNEMİDİR, İDEOLOJİK DÖNEMİN KÖK HÜCRESİ DE ÖNDER APO?DUR
PKK?NİN HALKLAŞMA SÜRECİ
 PKK?NİN 40.YIL HEDEFİ, ORTADOĞU  DEMOKRATİK ULUS DEVRİMİ YAPMAKTIR
 PKK?NİN 40 YILDA YARATMIŞ OLDUĞU DEVRİMCİ KÜLTÜR VE SANAT
PKK?DE KADIN ÖZGÜRLÜK TARİHİ

ÖZGÜR AHLÂK NİTELİĞİ EN GÜÇLÜ DİN; ZERDÜŞTLÜK

Zerdüşt peygamberin Semitik kültürden gelen peygamberlerden farkı, kendi toplumu içindeki eski tanrı ve tanrıçaların isimlerini ve varlıksal anlamlarını tümden reddetmek yerine onları koşullara göre yeniden ihya etmiş olmasıdır. Bu özellik Zerdüştlüğün demokratik eşitlikçi yanını temsil eder.

Helmet Yoldaş Aydınlanma Çalışmalarımızda Yaşayacak

Helmet yoldaş tam bir Kürdistan Yurtseveri olmanın bilinci ile yaşamıştır. Yerel kalmamıştır. Bu özelliği ile şahsında Kürt demokratik ulus birliğini temsil etmiştir. Çok genç yaşlarda Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesi saflarına katılmış olmasının nedenide budur.