En kara kapitalizm şu anda Ekim devriminin mirası üzerinde gerçekleştiriliyor. Ekim Devrimi anti-kapitalistti, ama anti-modernist değildi

İsyan duygusu gelip bir genci bulduğunda eğer o genç isyanını duygu olmaktan çıkarıp eyleme geçiyorsa, yeni bir anlama kapı aralar

Her kadın, ki başta genç kadınlar, her an anlamı doğuracak kadar bir sürekli çoğalım duyusu içindedir.

Uluslar arası komployu Önderlik, kendi duruşuyla İmralı koşullarında deşifre ederken, içinde bulunduğu zemini mücadelenin güçlü bir kalesi haline getirmiştir

Uluslararası komplonun kendini İslami bir örgütle güncelleştirmesi, Ortadoğu’nun yaşadığı çıkmazı göstermektedir

Kobane, Şengal’de IŞİD’in yürüttüğü savaş Erdoğan’ın Kürtlere karşı yürüttüğü savaştır.

Her yıl dünya ekonomik forumu ile aynı zamanda yapılan ve ilk birkaç toplantısının Porto Alegre’de yapılmış olması Dünya Sosyal Formunun bu şehrin adıyla anılmasına neden olmuştur

Hiyerarşiyle başlayıp günümüze kadar gelen göç toplumsal bir olgu, hatta toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır

EKİM DEVRİMİ
GENÇ MİSİNİZ, DEĞİL MİSİNİZ?
GENÇ KADINDA GERÇEKLEŞEN EVREN İLKESİ
9 EKİM KOMPLOSU VE KOBANÊ SALDIRILARI
ULUSLARARASI KOMPLO GÜNCELLENMEK İSTENİYOR
ERDOĞAN’I YALANLARI ELE VERİYOR!
 DÜNYA SOSYAL FORUMU
GÖÇ NEDİR, NEDENLERİ NELERDİR?

HAKİKAT VE AHLAK

Her şey değişmek dönüşmek durumundadır, ama kendi mecrasında, kendi doğal akışı içinde değişme ayrıdır, dıştan yapılan yıkıcı-yozlaştırıcı suni müdahalelerle zoraki değiştirme ayrıdır

SOLGUN SARI SÖZCÜKLERE DAİR

Yarımlıkta durduğunu sanıyorum ve çarpıyorum bir yerlere. Belki de yarım bırakılmış bir merdiven basamağında düşmek üzere olma duygusuyla baş başa kalıyorum.