Sanıldığının aksine, Bizans İmparatorluğu?na karşı verilen Malazgirt Savaşı sadece Türk boylarından derlenen güçlerle değil, en az onlar kadar Kürt aşiret ve beylik güçleriyle verilen ve kazanılan bir savaştı.

Unutmamak gerekir ki, üzerinde binlerce yıl tepişilen, uğruna kavgalar ve savaşların verildiği Kürdistan ananın tecavüzden kaynaklanmayan, kendi özgür iradesiyle kendi özünden soylu bir doğuşu özgür bir halk biçiminde gerçekleştirmesi, varlık haline gelmenin ilk ve en zor koşuludur.

Ortaçağdaki beyliklerinden günümüzdeki bireysel ve ailesel kalıntılarına kadar, Kürt işbirlikçilerinin ezici çoğunluğunun Kürt kültürel varlığı karşısındaki inkârcılığı, saygısızlığı ve onu gelişmekten alıkoymaları sınıfsal karakterleri, ideolojik ve iktidarcı yapılanmaları ile bağlantılıdır.

Kök toplumun insanları her şeye anlam ve mana verir ve bunu da kendi hakikati olarak benimser ve öyle yaşar, eylemini ve yöntemini de buna göre belirler.

Uluslararası küresel sermaye kendi varlığını ve sömürüsünü sürdürmek için, bütün ülkelerde orta sınıfı geliştirmeyi esas alır. Orta sınıf, faşist devletleri ayakta tutan temel güçtür.

Tarihin anlatılmayan diğer yüzü olan, kendi hiyerarşik hanedan elitlerinin ihanetine karşı hep mücadele eden, kabilenin demokratik, özgür ve eşitlikçi yapısında ve bilincinde ısrar eden kültür, ilerleme ve gelişmeyi temsil eden asıl güçtür.

Özellikle kapitalizmin geldiği aşama maddiyatçılığı kutsayan, maddiyatçılığı her şeyin üstüne koyan bir dünya yaratmaya yöneliktir.

Yurtsever Müslüman çizginin sürekli baskı altında olması ve kendisini ifade edecek olanakların bırakılmaması bu çizgiyi süreçle sessizliğe gömdü. Taki PKK mücadelesine kadar.

İslam Kültürü ve Arap-Kürt-Türk İlişkileri-1
KÜRT GERÇEĞİ_5
KÜRT GERÇEĞİ_4
TOPLUM OLARAK İNSANIN KENDİNİ VAR ETMESİ_3
KUZEY KÜRDİSTAN?IN SOSYOLOJİK YAPISI_3
   KÜRT GERÇEĞİ_3
KÜRDİSTAN DEVRİMİ ORTADOĞU VE İNSANLIK DEVRİMİDİR_3
YENİ KÜRT TOPLUMUNDA İNANÇLARIN ÖZGÜRLEŞMESİ  VE GERÇEK KİMLİĞİNE KAVUŞMASI_3

KÜRT GERÇEĞİ_5

Unutmamak gerekir ki, üzerinde binlerce yıl tepişilen, uğruna kavgalar ve savaşların verildiği Kürdistan ananın tecavüzden kaynaklanmayan, kendi özgür iradesiyle kendi özünden soylu bir doğuşu özgür bir halk biçiminde gerçekleştirmesi, varlık haline gelmenin ilk ve en zor koşuludur.