Tarihte hiçbir çağ günümüzdeki kadar kadını çok yönlü bir istismar aracı olarak kullanma güç ve deneyimini göstermemiştir

Kürtlerin Avrupa’da nüfus olarak yoğunlaşmaları ağırlıklı olarak 1950 ve 1960’lara tekabül etmektedir

İster mülteci kampları ile sonuçlanan zorla göçertme olsun, ister devletlerin özellikle ekonomi politikalarının yol açtığı dolaylı ve yumuşak göçertme olsun ikisi de insanlık suçudur

Her düşünce, toplumsal özgürlüğe hizmet ediyorsa kendi zamansal gerçekliği içinde bilimsel yanı vardır. Eğer böyle bakmazsak bugünün o çok dilden düşürülmeyen bilimselliğinden de fazla bahsetmemek gerekir

Kapitalist uygarlığın yüzyıllardır en büyük hedefi ülke coğrafyalarında maden, petrol ve diğer yeraltı zenginliklerine el koyması, bunun üzerinden sistemini büyütmesidir

Demokratik-komünal değerlere dayalı ideolojikleşme önemli bir öz savunma biçimi olduğu kadar, bu değerlere dayalı örgütlenme de bir o kadar önem taşımaktadır

Susmak onun sistemini onaylamak ve buna ortak olmaktır

Gerçekten Kürdistan coğrafyası insanları barındıramayacak kadar çorak bir yer mi? Yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları bakımından fakir midir?

TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİK, AİLE, KADIN VE NÜFUS SORUNU
KÜRTLER VE DİASPORA:  SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
  TOPLUMSALLIĞI HAPSETMENİN İCADI: GETTOLAR VE KENAR MAHALLELER
DEMOKRATİK UYGARLIK TARİHİNDE BİR ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI: İHVAN-ÜS SAFA
MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI TAHRİBATLAR
ÖZ SAVUNMA VAROLUŞSALDIR
KÖLECİ ZİHNİYETİN AKIL DURDURAN YANI; IŞİD
MEVSİMLİK İŞÇİLİK!

HAKİKAT VE AHLAK

Her şey değişmek dönüşmek durumundadır, ama kendi mecrasında, kendi doğal akışı içinde değişme ayrıdır, dıştan yapılan yıkıcı-yozlaştırıcı suni müdahalelerle zoraki değiştirme ayrıdır

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI TAHRİBATLAR

Kapitalist uygarlığın yüzyıllardır en büyük hedefi ülke coğrafyalarında maden, petrol ve diğer yeraltı zenginliklerine el koyması, bunun üzerinden sistemini büyütmesidir

SOLGUN SARI SÖZCÜKLERE DAİR

Yarımlıkta durduğunu sanıyorum ve çarpıyorum bir yerlere. Belki de yarım bırakılmış bir merdiven basamağında düşmek üzere olma duygusuyla baş başa kalıyorum.