Kooperatifler, bireylerin ve toplumun sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yönden geliştiren sosyo-ekonomik örgütlenmedir

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyetin ortak ifadesi olan İbrahimi gelenek, adını İbrahim peygamberden almaktadır

Arapların İslam öncesi zamanlarının cahiliye devri olarak anılması en naif değerlendirmeyle ilerlemeci tarih anlayışının sonucudur

Demokratik ulus perspektifinden beslenen demokratik siyaset bilincine dayanarak yerelden örgütlenme ve özgürleşmenin ifadesi olan demokratik özerlik sistemini inşa ettiğimiz oranda varlığımızı koruyabilir ve özgürlüğümüzü sağlayabiliriz

“İffetli kadın” kavramlaştırması erkeğin kadını kendine göre kalıplara sıkıştırması ve köleliğin bin bir zinciri ile bağlamasıdır

Bilindiği gibi demokratik siyaset toplumsal yaşamın, bu yaşamın örgütlendiği alanların hemen hemen hepsinde toplumun kendi belirleyiciliği ve iradesinin olması anlamına gelmektedir

Sosyo-ekonomik politikalar, kapitalist sistemin sömürü çarkını gizleme çalışmasıdır

Bilebildiğimiz ve tarihten anladığımız kadarıyla Semitik saldırılar bu kadim toprakların özgür ruhlu insanlarını bir türlü tutsak kılamadılar ve onlara karşı bu kutsal toprakların oğulları ve kızları hep direndiler

KOMÜNAL EKONOMİDE KOOPERATİFÇİLİK
İBRAHİMİ GELENEK
ARAP TANRIÇALARIN UYANMA VAKTİ GELDİ
ZAFER KAZANMANIN BİRİCİK YOLU
İFFETSİZ İFFETÇİLER..!
KENDİNE AİT OLANLA YAŞAMAK
SOSYAL POLİTİKA
ARYEN-SEMİTİK KÜLTÜR ÇATIŞMASI

ZAFER KAZANMANIN BİRİCİK YOLU

Demokratik ulus perspektifinden beslenen demokratik siyaset bilincine dayanarak yerelden örgütlenme ve özgürleşmenin ifadesi olan demokratik özerlik sistemini inşa ettiğimiz oranda varlığımızı koruyabilir ve özgürlüğümüzü sağlayabiliriz

SOLGUN SARI SÖZCÜKLERE DAİR

Yarımlıkta durduğunu sanıyorum ve çarpıyorum bir yerlere. Belki de yarım bırakılmış bir merdiven basamağında düşmek üzere olma duygusuyla baş başa kalıyorum.