Her yıl dünya ekonomik forumu ile aynı zamanda yapılan ve ilk birkaç toplantısının Porto Alegre’de yapılmış olması Dünya Sosyal Formunun bu şehrin adıyla anılmasına neden olmuştur

Hiyerarşiyle başlayıp günümüze kadar gelen göç toplumsal bir olgu, hatta toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır

Kürt kültürünün bir kadavraya dönüştürülmesi sürecinde göçertme politikalarının önemli bir yeri bulunmaktadır

Günümüzde uluslararası göç tartışmalarının odak noktasını göçü arttıran nedenler ve artan göç baskısını kontrol etme çabaları oluşturmaktadır

Êzîdîlikte ölüm yaşamın ve ruhun sonu olarak görülmemektedir. Ruh göçü Êzîdîliğin, Êzîdîlik felsefesinin temelini oluşturmaktadır

Her şey değişmek dönüşmek durumundadır, ama kendi mecrasında, kendi doğal akışı içinde değişme ayrıdır, dıştan yapılan yıkıcı-yozlaştırıcı suni müdahalelerle zoraki değiştirme ayrıdır

Erdoğan, IŞİD ile maddi bir pazarlık yapılmadığını, siyasi ve diplomatik pazarlık yapıldığını belirtiyor. Erdoğan-IŞİD arasındaki anti-Kürt ittifakı başka nasıl itiraf edilebilirdi ki!

Kültürel soykırım değirmenlerinde (sistem okullarında) öğütülen çocukların, ait olduğu topluma soykırım ürünlerinden başka bir şey getiremeyecekleri, getirseler bile bunun çok fazla bir anlam ifade edemeyeceği de tartışmasız bir gerçekliktir

 DÜNYA SOSYAL FORUMU
GÖÇ NEDİR, NEDENLERİ NELERDİR?
KÜRDİSTAN’DA GÖÇÜN TARİHSEL GELİŞİMİ
ULUSLARARASI GÖÇ,  GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ
GÜNEŞİN ÇOCUKLARI ÊZÎDÎLER-3-
HAKİKAT VE AHLAK
ERDOĞAN IŞİD’LE KÜRT PAZARLIĞINDA
YAŞAMIN EN GÜÇLÜ GEREKÇESİNE SAHİP OLMAK

DÜNYA SOSYAL FORUMU

Her yıl dünya ekonomik forumu ile aynı zamanda yapılan ve ilk birkaç toplantısının Porto Alegre’de yapılmış olması Dünya Sosyal Formunun bu şehrin adıyla anılmasına neden olmuştur

HAKİKAT VE AHLAK

Her şey değişmek dönüşmek durumundadır, ama kendi mecrasında, kendi doğal akışı içinde değişme ayrıdır, dıştan yapılan yıkıcı-yozlaştırıcı suni müdahalelerle zoraki değiştirme ayrıdır

SOLGUN SARI SÖZCÜKLERE DAİR

Yarımlıkta durduğunu sanıyorum ve çarpıyorum bir yerlere. Belki de yarım bırakılmış bir merdiven basamağında düşmek üzere olma duygusuyla baş başa kalıyorum.