İnsanlar ihtiyaçları için pazarlarda alış-veriş yaparken o mallara vergiler yansıtılarak hesaplanmış fiyatlar üzerinden ödemeleri yapmaktadır

Güncele anlam yüklemekte zorlanıyoruz, onu özgürleştiremediğimiz gibi onunla özgür bir şekilde de ilişki kuramıyoruz

Önderlik gerçeğinde cüceliğin karşıtı yüceliktir. Cüceleşmeye karşı yüceleşen eylem, tarz, yöntem ve yaşam biçimlerini Önderlik defalarca bizlere anlatmış, çözümlemelerde bu konuyu derinliğine işlemiş, dahası bizzat kendinde örneklemiştir

Güzellik yeniden tanımlanacak ve kadın bedeninin erkeğin cinsel isteklerine göre şekillendirmek anlamına gelmeyecekse güzelliğin kolektif, toplumsal yanını değerlendirmek gerekecektir

Mani, düşüncelerini yazıya dökmeyi başarılı olmanın temel bir kuralı saymıştır. Öncüllerinin tam sonuca gitmemesini düşüncelerini yazmamalarına bağlamış ve kendisi hem yazı hem de resimlerle düşüncelerini anlatmıştır

Sezar komutasındaki Roma orduları Pontus üzerine yürür. Ve ünlü “Geldim, Gördüm, Yendim!” sözünü bu isyanı bastırdıktan sonra söyler

İskender’in karakter kazanmasında ve eğitiminde en büyük rolü olan hocası Aristo’dur

Demokratik ulus paradigmasını esas alan demokrasi güçleri, Aleviliğin bu yanını görerek, buna denk bir yaklaşımın içinde olmalı; Alevi toplumu ise Ortadoğu’da demokratik çözümün öncüsü olma misyonuyla hareket etmelidir. Doğru duruş budur, Aleviliğin özü de bunu gerektirir.

SERMAYE BİRİKİMİNDE VERGİ POLİTİKALARI
SANATÇI YAKLAŞIMIYLA İNŞA SÜRECİNE KATILMA
İLK KURŞUN VE İLK EYLEMİ AŞMAYAN KATILIM NEDİR, NASIL AŞILIR?
GÜZELİN VE İYİNİN YENİDEN İNŞASI
SASANİ DÖNEMİ VE MANİ DİNİ
PART-ROMA DÖNEMİ VE KOMAGENE KRALLIĞI
HELENİZM, İSKENDER SEFERLERİ VE KÜRDİSTAN
DOĞRU DURUŞ

SASANİ DÖNEMİ VE MANİ DİNİ

Mani, düşüncelerini yazıya dökmeyi başarılı olmanın temel bir kuralı saymıştır. Öncüllerinin tam sonuca gitmemesini düşüncelerini yazmamalarına bağlamış ve kendisi hem yazı hem de resimlerle düşüncelerini anlatmıştır

İLK KURŞUN VE İLK EYLEMİ AŞMAYAN KATILIM NEDİR, NASIL AŞILIR?

Önderlik gerçeğinde cüceliğin karşıtı yüceliktir. Cüceleşmeye karşı yüceleşen eylem, tarz, yöntem ve yaşam biçimlerini Önderlik defalarca bizlere anlatmış, çözümlemelerde bu konuyu derinliğine işlemiş, dahası bizzat kendinde örneklemiştir

EDEBİYAT VE AHLAK

Düşüncenin, yüreğin, sanatın, engin güzellikleri içinde yücelmesiyle eskiye dair her şey yıkılacak, yerle bir olacak