GURBET AYDIN: XWEDÎ NAV Û DENG

09 Mayıs 2014 Cuma

Kürdistan özgürlük mücadelesini tanımak isteyen herkesin Mizgîn yoldaşı tanıması gerektiğine inanıyorum. Kendisi, sesiyle bir özgürlük müjdesi olmuştur. Adı gibi Mizgîn olmuştur

Dilzar DÎLOK

Adlandırmaların zihniyet yapılanmasını yansıttığı güzel Kürtçemizde neredeyse her söylem bir kanıt olmaktadır Mezopotamya toplumsallığına. Kürtler ünlü kişilere “Xwedî Nav û Deng” derler. Anlı şanlı olmak anlatılsa da, birebir çevirisi adı ve sesi olan anlamındadır. Sesini duyurmuş olmayı anlatır. Kişinin sesini duyurması, o kişinin adını duyurmasının yöntemlerinden biri kabul edilir. Sesini ve adını duyuranlar üzerine türküler söylenir. Kimine ağıt yakılır, kimine güzelleme söylenir, kiminin ardından destanlar dizilir, kimine destan da yetmez. Kiminin adı bir pınara verilir, kimininki bir göğe yükseliş olan dağlara. Ses ve ad sahipleri, yeni anlamlara ses ve ad olurlar. Ve bu anlam akışı sürüp gider.

Kürdistan Özgürlük Mücadelesi Xwedî Nav û Deng olmuş binlerce kahramanın buluşma mekânı ve zamanıdır. Bunlardan biri de Mizgîn arkadaştır. Üzerine türküler söylenmiş, destanlar yazılmış yiğit bir Kürt kadınıdır Gurbet Aydın. Şahadetinin 22.yıldönümü olan 11 Mayıs’ta, sesini ve sesindeki güzelliği ülkemize duyurmuş olan tüm kadın direnişçileri saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Kürdistan özgürlük mücadelesini tanımak isteyen herkesin Mizgîn yoldaşı tanıması gerektiğine inanıyorum. Kendisi, sesiyle bir özgürlük müjdesi olmuştur. Adı gibi Mizgîn olmuştur.

Kadın özgürlük mücadelesinde ilk yıllardan itibaren yerini alan Mizgîn arkadaş Batman’da doğmuş ve büyümüştür. 1982 yılında özgürlük mücadelesiyle tanışmış, sempatiyle yaklaşmış ve mücadele önderlerimizden olan Mazlum Doğan arkadaşa kuryelik yaparak çalışmalara katılmıştır. Toprak sevgisi ve yurtseverlik duygularıyla çalışmalara katılan Mizgîn arkadaş bu çalışmalar sırasında deşifre olmuş ve Lübnan’a çekilmiştir. Mahsum Korkmaz Akademisi’nde askeri eğitimler sırasında yaralanmış ve kısa bir süre tedavi görmüştür. Bir süre Önderliğin yanında kaldıktan sonra yaşı küçük olduğundan direkt ülke sahasına değil, Avrupa çalışmalarına Koma Berxwedan’ın örgütlendirilmesi amacıyla gönderilmiştir.

Avrupa’da cephe faaliyetleri yürütürken kültür sanat çalışmalarında da yer almış, Hunerkom’un kurulmasında emek harcamış, bir kadının yüreğinin olağan akışında olan sanatsallığı çalışmalara katmış, her yönden katkı sunmuştur. Mizgîn arkadaş sesiyle, sözüyle, eylemiyle ve duruşuyla birçok genci etkileyerek özgürlük mücadelesine çekmiş, Kürt insanının acılı ezgilerini, yanık sesiyle dillendirmiş ve özgürlük mücadelemizin dili olmuştur. Devrimci sanatçılığın kimlik ve kişiliğini kendi somutunda temsil etmiştir.

Sesi çok güzel ve etkileyici olduğundan sanat çalışmalarında yer alması uygun görülmüştür. O ses ve o sesin kaynağı olan yürek, daha büyük anlamlarla örülerek kendini tarihe yazdıracaktır. Ve bu gerçek daha o dönemlerde Avrupa çalışmalarında kendini göstermeye başlamıştır. Çünkü Mizgîn arkadaşın bilinen en temel özelliği Önderliğe olan bağlılığı ve tasfiyeciler karşısındaki net tavrıdır. Bu özellik, her zaman uyanık olan bir akışkanlık şeklinde mücadelede Mizgîn arkadaşın rengini belirginleştirecek olan bir özellik olarak pratikleşecek ve tarihe geçecektir.

Mizgîn arkadaş 88 yılında tekrar akademiye dönmüş ve PKK 3. Kongresine delege olarak katılmıştır. Bir süre Rojava’da kitle çalışmalarında yer alarak buradaki halkımızı da bu çalışmalar süresinde tanımıştır. Ve daha önceki kitle çalışmalarından kaynaklı tecrübeleriyle buradaki birikimlerini birleştirerek güçlü bir mücadele kararlılığıyla dağlara yönelmiştir.

İlk yürüyüşündeki görevi Mardin eyalet koordinatörlüğüdür. Mizgîn arkadaş pratik zekâsı güçlü, üslubu etkileyici, yaşamdaki duruşuyla çekicidir. Hem sanatçı hem askeri komutandır. İlk kadın eyalet komutanı olarak görev almış olmanın ciddiyetiyle çalışmalarına yüklenmiş, aldığı görevin kadınlar adına ve kadın hareketi adına anlamının bilincinde olarak katılım göstermiştir. Eyalet yönetiminde yer alan diğer arkadaşların şahadetiyle belli zorlanmalar yaşamıştır.  1990’da Mardin sorumlusu olarak 4. PKK kongresine katılmıştır. Bu kongrede sorumlusu olduğu Mardin eyaletinin pratiği eleştirilmiş, bu doğrultuda kapsamlı bir özeleştiri vermiş ve kongre sonunda 1991 yılında Garzan Eyaletine düzenlenmiştir.

Her türlü çalışmaya en aktif katılan ve en çok rol oynayan arkadaşlardan biri olan Mizgîn arkadaş, kadındaki güç potansiyelinin farkında olan ve geri toplumsal statüsünden sıyrılan Kürt kadınlarının öncülük rolü oynayabileceklerinin bilincinde olan bir arkadaştır. Anısına bağlılığın bir gereği olarak Botan’da ilk kadın birliğine Mizgîn arkadaşın adı verilmiştir. Mütevazı ve etkileyici bir kişiliği olan Mizgîn arkadaş ilk dönemlerde gözlük kullanmasına rağmen, dönemin şartlarının ve ondaki militanlaşma ısrarının bir sonucu olarak bir süre sonra gözlüğünden vazgeçmiştir. Çünkü kendi canı, ruhu ve bilinci dışında hiçbir şey taşımamaya kararlıdır. Çünkü artık yürek ve beyin gözü daha iyi görmektedir. Çünkü artık, özgürlük penceresinden bakmaktadır her şeye ve her yere.

1992 yılında, yürütülen cephe faaliyetleri denetleme amacıyla Tatvan’a geçer. Gittiği evlerden biri basılır. İhbar olmuştur ve ev kuşatmaya alınmıştır. Son mermisine kadar savaşan Mizgîn arkadaş son nefesine kadar çatışarak kahramanca şehit düşmüş ve Kürdistan kadınının özgürlük mücadelesinde onurlu yerini almıştır.

Mizgîn’in sesi bugün ağıtlarda, türkülerde ve marşlarda yeniden dillendiriliyor.

Direnen her kadının çığlığında, direnen her özgürlük aşığının mermisinde yankılanıyor Mizgîn’in sesi.

Her özgürlük sesinde bizler Mizgîn’in sesini duyuyoruz.

Sesimizi, xwedî nav û deng Mizgînimizin sesine katıyoruz.

Ve özgürlük türkülerini yaratacak anlamlara koşuyoruz. 

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.