DEMOKRATİK ULUS VE GENÇLİK_2

13 Şubat 2019 Çarşamba

Toplumun, gençliğin beslenme sorunun çözemeyen hiçbir devrimci hareket kalıcı bir toplumsal sistemi geliştiremez. Bunun için demokratik gençlik hareketinin ekonomi üzerine yoğunlaşması, bu konuya öncülük edecek binlerce, on binlerce kadroyu yetiştirmesi ve kurumsallaşmaya gitmesi önemlidir.

Demokratik ulusun inşasını öncellikle özgür birey-toplum olmayla gerçekleştirebiliriz. Demokratik gençlik hareketi, demokratik ulusun inşasını özgür, her yönüyle dinamik gençliğin öncülüğüyle başarabilir. Demokratik ulusun toplumsal inşa hamlesine doğru ve yetkin katılan bir gençlik hareketinin kendi gerçek hayallerini gerçekleştirmesi mümkündür. Yaşlıların tecrübesinden yararlanabilen, kendi dinamizmini doğru, yerinde ve zamanında kullanabilen bir gençlik hareketinin demokratik ulusun inşasındaki rolü kadınla birlikte stratejiktir.

Demokratik gençlik hareketi demokratik ulusun inşasının tüm boyutlarını bilince çıkarmalı ve öncü düzeyde toplumsal inşa da misyonuna sahip çıkabilmelidir. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplumun yeniden yapılanması için gençliğin politikaya ve araçlarına özel bir önem vermesi gerekir. Toplumun politik bilincini, örgütlenme, eylem düzeyini geliştiren ve bunun için araçların oluşumu için öncülük eden bir gençlik çalışması olmalıdır. Gençliğin, kadının ve toplumun politik araçları komün ve meclislerdir. Gençlik komünsüz tek bir toplumsal bireyin kalmaması için çalışmalıdır. Bunun için komün yaşam tarzını öncellikle kendi çalışmalarında oluşturmalıdır. Toplumda komünü olmayan tek bir genç kalmayana kadar örgütlenme düzeyini geliştirmelidir. Kürt gençlerinin, yaşadığı her yerde toplumun demokratik siyaset araçlarını oluşturması önemlidir. Her köyün, sokağın bir gençlik komünü; her mahallenin, kentin gençlik meclisleri olmalı. Gençlik hem gençlik komünleri-meclisleri oluşturmalı hem de toplumun demokratik siyaset yapacağı komün ve meclislerin oluşumuna öncülük etmelidir. Demokratik gençlik hareketi, Kürt gençliğinin yaşadığı her yerde örgütleyebildiği gençlikle birlikte ortak tartışmalı, gençliğin yaşamına dair ortak karar almalı ve yaşamın tüm ihtiyaçlarını giderecek politik araçları geliştirmelidir. Komünü ve meclisi olmayan bir gençlik hareketinin mücadelesi asla başarılı olamaz. Demokratik siyaset araçlarına sahip olamayan bir gençliğin toplumsal öncülüğü de mümkün değildir. Demokratik gençlik hareketi demokratik siyasete öncülük yapabilecek, demokratik ulus inşasını geliştirebilecek genç kadroları yetiştirmek için onlarca akademi kurabilmelidir. Akademiler, başta olmak üzere tüm eğitim araçları demokratik ulusun inşa kadrolarını yetiştirmek için çok önemlidir.

Demokratik ulusun inşasında gençliğin toplumsal ekonomideki yeri de stratejiktir. Kapitalist modernite gençliğin ucuz iş gücü, vasıfsız işçi olması sayesinde kendisini sürdürmektedir. Gençliğin ve kadının emeğini sömürmekte, ekonomi politikalarını oluşturmaktadır. Finans kapital sistemle birlikte işsizlik çığ gibi artmaktadır. Üretimi gerçekleştiren toplum, gençlik işsizlikle birlikte kaosa sürüklenmekte ve toplumsallığını yitirmektedir. Toplumun temel yaşam alanları olan kır-köyler boşalmakta kanser gibi kentleşme gelişmektedir. Köyünü-kırını yitiren bir gençlik tüm kutsal değerlerini, tarihini, kültürünü, doğasını yani öz kimliğini ve varlığının anlamını yitirerek metalaşmaktadır.  Metalaşan gençliğin, kadının, toplumun alım satımı yapılmayan hiç bir değeri kalmamıştır. Özgürce yaşamak isteyen gençlik bunun için köye-tarıma dönüşü mutlaka gerçekleştirebilmelidir. Demokratik ulusun inşasında gençlik tarıma, toprağa dayalı bir ekonomi anlayışıyla ekonomi kooperatifleri, atölyeleri geliştirebilmelidir. Ekonomi kooperatiflerine katılmayan tek bir genç kalmamalıdır. Bunun için yüzlerce emek birlikleri, örgütlenmeleri oluşturulabilir. Demokratik gençlik hareketi ekonomi faaliyetlerine katılmayan hiç bir genç bırakmamalı. Emeği, çalışmayı seven, köye-toprağa dönen bir gençlik örgütlenmesi yaratılmalıdır. Ekolojik tarımı geliştiren, organik üretim yapan, binlerce kooperatif kurarak kapitalizmin tüm tüketim araçlarından kendini koparan bir ekonomik çalışmanın yürütülmesine ihtiyaç var. Toplumun, gençliğin beslenme sorunun çözemeyen hiçbir devrimci hareket kalıcı bir toplumsal sistemi geliştiremez. Bunun için demokratik gençlik hareketinin ekonomi üzerine yoğunlaşması, bu konuya öncülük edecek binlerce, on binlerce kadroyu yetiştirmesi ve kurumsallaşmaya gitmesi önemlidir.

Gençliğin, kadının özcesi toplumun beslenme sorunu kadar öz savunma sorunu da önemlidir. Demokratik ulusun öz savunmasını inşa etmek acil bir görevdir. Ortadoğu ve Kürdistan?da sistemin yaşadığı kaos toplumun, gençliğin mutlak savunma bilincine ve araçların sahip olmasını gerektirir. Öz-meşru savunma araçlarına sahip olmayan bir toplumun, toplumsal inşası ne kadar güçlü olursa olsun saldırılarla, soykırımla karşı karşıya kalacağı kesindir. Soykırım kıskacında olan Kürt halkının öz savunma ve bunun araçları olmadan özgür olamayacağı bilinmektedir. Demokratik gençlik hareketi her özgür bireyin, köyün, sokağın, mahallenin, kentin mutlaka öz savunma bilincini geliştirerek, komün ve meclislere bağlı savunma komitelerini oluşturmaya, savunma komitelerinin savunma birliklerini geliştirmeye öncülük etmesi gerekir. Öz savunma bilincini toplumun tüm yaşam alanlarında geliştirmek kadar, fiziki varlığını korumak içinde oluşturmalıdır. Gençliğin olduğu her yaşam alanında, gençlik kendi savunma sistemini geliştirmelidir. Toplumun bir düğününden tutalım, taziyesine, eylemine kadar toplumun her yaşam alanında tüm güvenlik tedbirlerini almalıdır.

Yine öz savunma anlayışı ve demokratik ulus kültürüyle ana dilini öğrenmek, yaşamın her alanında konuşmak önemlidir. Kendi toplumsal kimliği ve kültürüyle yaşamak da önemlidir. Özgür olmak isteyen bir gençlik kapitalizme karşı büyük bir nefret duymaktadır, ancak kapitalizmin modern yaşam tarzına, alışkanlıkların, giyim biçimine, konuşma ve davranış kalıplarına karşı aynı nefreti yaşamamaktadır. Demokratik ulusun bir yaşam biçimi, bir modernitesi vardır. Demokratik modernitenin yaşam anlayışı yerel kültürel değerler kadar evrensel olan değerlere de önem verir. Ancak kapitalizmin modernite anlayışıyla, giyim, konuşma biçimiyle kendini ileri gören, kültürel değerlerine, diline, toprağına, köyüne bağlı olanı geri, cahil görebilmektedir. Gençlik kesinlikle bu anlayışı aşarak düşünce biçiminden davranışına, giyim-kuşamına kadar, ana dilde konuşma, kültürünü yaşatma temelinde öz savunma anlayışını geliştirmelidir. Öz savunma en fazla da kapitalizmin modernitenin yaşam biçimine karşı olmalıdır. Örneğin genç kadınlar, kapitalist sistemin kendini ayakta tuttuğu kozmetik sanayiye karşı savaş açmalıdır. Bunun için tüm kozmetik sanayiye karşı boykotları her yerde güçlü geliştirmelidir.

Demokratik ulusun inşasını öncülük misyonuyla gerçekleştiren gençlik, tarihin en büyük ve temel çelişkisi olan kadın-erkek çelişkisinin tüm yönlerini açığa çıkarmalıdır. Toplumsal cinsiyetçiliğin tüm düşünce kalıplarını, yaşam biçimini aşarak kadın ve erkeğin özgür birliktenliğini geliştirebilmelidir. Özgür eş yaşam, her iki cinsin özgür olduğu, yaşamı birlikte kurduğu ve eşit temsiliyeti sağlayarak her alanda paylaşımı, toplumsal sorumluluğu geliştirdiği bir sistemin temeli olmaktadır. Düşüncede esnek, yaşam enerjisi güçlü olan gençliğin geleneksel aile ve devletin birbirine göbekten bağlı olduğunu bilerek bunu çözümlemesi, ailenin komünal yönünü açığa çıkararak demokratikleştirmesi temel görevlerindendir. Güdü ve basit duygularla hareket eden, enerjisini bedenin ihtiyaçları üzerinden harcayan, düşüncesini anlamlı ve akışkan kılamayan bir gencin özgür yaşaması mümkün değildir. Gençlik güdü ve duygularıyla kendisini asla esaret altına almamalıdır. Kapitalist modernitenin yaşam biçimi gençliği sürekli esaret altında tutmakta ve kölece yaşama mahkûm etmektedir. Gençlik, bu esarete isyan etmeli, önce kendisinden başlayarak tüm kölelik zincirlerini parçalamalıdır. Devrimci gençlik hareketi, salt gençlik kimliği ile hareket etmemelidir; cinsler arası ilişkilerin yeniden düzenlenebilmesi için genç kadının bilinçlenmesi, örgütlenmesi ve eyleme geçmesi çok önemlidir. Genç erkeklerinde tarihsel toplumda var olan özüne yeniden kavuşması, komünal-eşit-demokratik-özgürlükçü yönünü kendisini eğiterek güçlendirmesi ve kadınla özgürce yaşamasını bilmesi gerekir. Devletin ve iktidarın gençlere biçtiği tarihsel misyonu, statüyü ret ederek mücadeleye başlanabilir. Sistemi ret etmek özgür eş yaşama adım atmaktır. Gençlik, hem zihniyette ve yaşamda kendisini demokratikleştirmek hem de toplumun demokratikleşmesi için özgür eş yaşamın gelişmesine öncülük edebilir.

Gençliğin yaşam dinamizmi, sevinci en fazla demokratik ulusun sosyal alanında açığa çıkabilir. Eğitim, spor, dinlerin ve kültürlerin yaşaması için geliştirilecek kültürel faaliyetler, emek alanındaki örgütlenmeler, kültürel festivaller, dini kültürel cemaatler, komünal birçok sosyal faaliyet gençliğin öncülüğünde yaşam bulabilir. Gençlik, demokratik ulusun sosyalitesini yaratabilmeli, bunun için binlerce mekan oluşturabilir. Kapitalist modernitenin soğuk binalarından çok, doğanın içerisinde yeşil mekanlarda birçok sosyal faaliyet gerçekleştirilebilir. Kapitalist anlamda ?modern? mekânlar aramak, istemek yanlıştır. Demokratik ulusun modern yaşamı doğaya dayalıdır, ekolojiktir. Ekolojik bilinci güçlü olan bir gençlik hareketinin, demokratik ulusun sosyal yaşamını çok renkli, moral değerleri yüksek, yaşam sevinci büyük mekanlar oluşturması kaçınılmazdır. Gençlik, özellikle oluşturacağı spor komünleri ya da birlikleriyle gençliğin, toplumun sağlıklı yaşamasına vesile olabilir. Spor alanında demokratik taraftar gruplarıyla dev bir örgütlenmeye giderek demokratik ulusun sosyal alanını inşa edebilir. Yeter ki gençlik kendi potansiyelini, gücünü bilsin! Unutulmamalı ki, spor, sanat kapitalist sistemde gençliği uyuşturma araçlarına dönüşmüştür. Yine din, mezhep ve tarikatlar iktidarın, ulus devletlerin birer araçları haline gelerek gençliğin kullanılması ve çözümsüzlüğün derinleştirilmesinde kullanılmaktadır. Ortadoğu?da dincilik, mezhepçilik kisvesi altında binlerce genç yaşama gözünü yumakta, kendi kültürel-toplumsal değerlerinin yok edilmesinde kullanılmaktadır. Gençlik bunun bilincine derinliğine vararak, kültürel İslam?ın veya mezheplerin toplumun tarihsel değerleri olduğunu görerek, bu durumdan kurtuluşun tek yolunun demokratik ulusu inşa etmekten ve savunmaktan geçtiğini bilerek kendisini örgütlemelidir.

 

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.