GENÇLİĞİN DAMGASINI VE KARAKTERİNİ TAŞIYAN TOPLUMSAL VE SİYASAL HAREKETLER YENİLGİYE UĞRATILAMAZ_4

13 Şubat 2019 Çarşamba

Gençlik hareketi, bana imkân verilsin, bana kadro verilsin, bana şu verilsin, bana bu verilsin diyemez. Gençlik hareketi bizzat kadrosunu da kendisi yaratır, imkânı da kendisi yaratır, maddi imkânı da kendisi yaratır, aracını da, gerecini de, silahını da, militanını da kendisi yaratır.


Önder Apo 1972?de cezaevinden çıkar çıkmaz daha 12 Mart sıkıyönetim olduğu halde, hala baskıların olduğu ortamda Siyasal Bilgiler Fakültesinde örgütlenmenin öncülüğünü yapmıştır. 1972-73?te THKP-C ve devrimci karakteri bulunan gençlerin örgütlülüğünün öncülüğünü yapmada Önder Apo'nun rolü belirleyicidir. Sadece bununla yetinilmemiş, 1973-74?lerde Ankara?daki devrimci gençliğin örgütlenmesinde ya da devrimci gençliğin militan bir örgütlüğe kavuşturulmasında Önder Apo önemli bir rol oynamıştır. Önder Apo, Haki Karer ve Kemal Pir yoldaş o dönemde kurulan ADYÖD içinde etkin yer almışlardır. ADYÖD içinde reformist etkiler fazlasıyla vardır; devrimci gençlik hareketi reformizme çekilmek istenmektedir. Önder Apo, Kemal Pir, Haki Karer başta olmak üzere Ankara?daki devrimci gençler bu duruma müdahale etmişlerdir. Önder Apo devrimci gençliğin ADYÖD?teki belirli reformist gruplar tarafından devrimci ruhlarının, devrimci duygularının geriletilmesini engellemek, gençliği gerçek anlamda devrimci bir mücadele çizgisine sokmak için ADYÖD?e müdahale etmiştir. ADYÖD üst yönetimi kurulmuş, ADYÖD üst yönetiminde birinci derecede sorumluluk almış, en üst düzeyde görevler yüklenerek ADYÖD?ün devrimci gençliğin eline geçmesi sağlanmıştır. ADYÖD?te reformist kesimler etkisizleştirilerek devrimci gençliğin hâkim olduğu bir ADYÖD yaratılmıştır. Bu bakımdan 1972-73-74-75 yıllarındaki devrimci gençliğin Ankara?da örgütlenmesinde, yeniden örgütlü olarak tarih sahnesine çıkmasında Önder Apo'nun etkisi çok fazla olmuştur. Bunu hiç kimse inkâr edemez. Bunu Türkiye solunun, demokratlarının, aydınlarının, gençlerinin, halkının bilmesi gerekiyor. Kürt halkı da bilmeli. Kürt halkı da Önder Apo'nun, Apocuların hangi mücadele geleneğinden geldiğini, Türkiye halklarıyla, Türkiye devrimci gençleriyle tarih içinde ilişkilerinin ne olduğunu, onlardan ne kadar etkilendiğini, ya da Türkiye'deki devrimci mücadeleye, gençlik hareketine ne kadar destek verdiğini, güç verdiğini, hizmet ettiğini bilmesi gerekmektedir. Önder Apo?nun şekillenmesinde esas olarak 68 devrimci gençlik kuşağı ve bunun Türkiye gençliği üzerindeki etkisi esas olmakla birlikte, içinden çıktığı Kürt toplum gerçeği nedeniyle Kürtlükten söz eden DDKO?ya da sınırlı bir ilgi duymuş, hatta üye de olmuştur. Ancak Türkiye devrimci gençlik hareketinin devrimci karakteri Önder Apo?yu daha fazla kendine çektiği gibi, bu gençlik hareketi içinde daha uzun ve daha etkin yer alma durumu ortaya çıkmıştır.  

Önder Apo'nun devrimci gençlik hareketi içindeki bu çalışmaları da önemli bir tecrübe ve deney olmuştur. Önder Apo'nun Kürdistan özgününde ayrı bir devrimci hareket ortaya çıkarması gerçeği bu süreçte gerçekleşmiştir. Böylelikle bu ayrı örgütlemenin karakterinin ne olacağı daha da netleşmiştir. Bu ayrı örgütlenmenin Türkiye halklarının devrimci mücadelesiyle, yine Ortadoğu halklarının devrimci mücadelesiyle bağının ne olacağı da burada netleşmiştir. Eğer bugün Önder Apo'nun Kürdistan devrimini gerçekleştirirken bunun Türkiye devrimiyle, Ortadoğu devrimiyle, diğer halkların devrimiyle bağını doğru kurabiliyorsa, bunda Önder Apo'nun başından itibaren Türkiye halklarının devrimci mücadelesiyle, dolayısıyla Ortadoğu'daki halkların devrimci mücadelesiyle bağı çok fazladır. Bu da önemli bir tecrübedir. Bu tecrübe, buradaki deney, Önder Apo'nun Türkiye'deki devrimci hareketi, gençlik hareketini tanımasını beraberinde getirdiği gibi, Kürt Özgürlük Hareketi'nin de, Önder Apo çizgisinin de, Önder Apo gerçekliğinin de, militanlığının da Türkiye devrimci hareketi tarafından bazı yönleriyle tanınmasını beraberinde getirmiştir. Bu dönemdeki ilişkiler Kürt Özgürlük Hareketi'nin gelişiminde rol oynayan Kemal Pir?in ve Haki Karer?in de,  yine diğer Türkiyeli devrimci yoldaşların da Özgürlük Hareketi'ne katılmasında önemli rol oynamıştır.

Şu açıktır, 1970?lerde Apocu hareketin bir gençlik hareketi olarak tarih sahnesine çıkmasında ve gelişmesinde özellikle Kemal Pir ve Haki Karer?in büyük rolleri vardır. Kemal Pir ve Haki Karer bu mücadeleye başından beri etkin olarak katılmışlardır. Kürdistan'a geldiklerinde, Kürdistan'a yöneldiklerinde başta Antep ve Urfa olmak üzere Kürdistan'ın birçok alanında devrimci gençliğin harekete katılmasında bu yoldaşlarımızın payı belirleyicidir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; 1970?lerde gençliğin, devrimci gençliğin Apocu harekete katılmasında en büyük rolü Haki ile Kemal oynamışlardır. Bunun altını çizmekte fayda var. Kemal, Apocu grubun büyümesi, PKK'ye evrilmesinde çok büyük rol oynamıştır. Apocu hareketin somutlaşması, toplumla buluşması, gençlikle, emekçilerle buluşmasında Haki Karer?in ve Kemal Pir?in çok önemli çabaları olmuştur. Kemal Pir, bir gençlik idolüydü; gençliği en fazla heyecanlandıran, harekete geçiren bir Önderlik gerçeğiydi. Bu bakımdan 1970?lerdeki Apocu grupla başlayan devrimci gençlik hareketinin giderek etkili hale gelmesi, Kürdistan'da çok geniş gençlik kitlelerini etrafında toplayarak bir Kürt devrimci hareketi haline gelmesinde PKK'nin parti olarak tarih sahnesine çıkmasında Kemal Pir?in, Haki Karer?in emekleri çok fazladır. Bu nedenle bu yılların gençlik hareketinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir.

Kemal Pir militandı, bir devrimciydi. Haki Karer bir militandı, devrimciydi, ama gerçek anlamda tam bir devrimciydi, devrimin emekçisiydi. Yoksul halktan gelen bir gençlikti. PKK'nin sosyalist, devrimci gençlik karaktere bürünmesinde Haki Karer?in rolü belirleyicidir. Haki Karer, gençliği tam da halkçı hale getiren, devrim emekçisi kılan bir öncülük yapmıştır. Bu devrimci gençlik karakterini de bütün hareketin karakteri haline getirmiştir. Bu yıllardaki devrimci öncülük, bu yıllardaki militanlık Apocu hareketin, PKK'nin genlerini belirlemiştir, kodlarını belirlemiştir. Yaşam özelliklerini, özgürlük tutkusunu, demokrasi tutkusunu, halkçı karakterini, eşitlikçi karakterini, sosyalist karakterini, mütevazi yaşamını, militan özelliklerini belirlemiştir. Haki Karer ve Kemal Pir?in büyük çabalarıyla büyüyen bu gençlik hareketinde imkan beklemeyi değil de imkân yaratmayı esas alan bir karakter oluşmuştur, bir devrimci ruh oluşmuştur. Bu dönemde zaten imkân yoktur, imkân isteme yoktur. Kemaller, Hakiler, devrimci gençlik hareketi olarak tarih sahnesine çıkan Apocular hiçbir zaman imkân aramadı. Şu imkânım olsun, bu imkânım olsun demedi. Şu imkânım var, bu imkânım var demedi. Bize şu imkânı sağlayın, bu imkânı sağlayın demedi. Aksine, imkânsızlıklar içinde imkânı yaratan bir gençlik hareketi oldu.

Kemal Pir bir gençlik önderidir, Haki Karer gençlik önderidir. Bu gerçekliğin bilinmesi gerekiyor. Grup aşamasında kurulan yurtsever devrimci gençlik birliği vardı. Hareketimiz, Apocular partileşmeden önce böyle bir gençlik hareketiyle mücadeleyi sürdürmek istediler. 1977?nin Ocak-Şubat ayında böyle bir gençlik hareketi de kuruldu. Bunun önderi de Haki Karer?di. Haki Karer?in öncülüğünde bir gençlik hareketi yaratıldı. Bu gerçekliğin bilinmesi gerekir. Ondan önce de Apocular bir gençlik hareketiydi, ama 77 yılının başında kendilerini resmi olarak bir gençlik hareketi haline getirdiler. Kuruluş toplantısını da yaptılar, tüzüğünü, programını da hazırladılar. Düşman saldırılarını üzerine çekmemek için kamuoyuna çok yansıtılmadı, öyle bir resmi yansıtma da uygun görülmedi. Haki Karer böyle bir hareketin kuruluşunun öncülerindendi. Kuşkusuz Önder Apo'nun perspektifleri ve öncülüğünde kuruldu. Bütün toplantılarını Önder Apo yürüttü, yönetti, yönlendirdi. Ama sorumluluk Haki Karer?in üzerindeydi. Haki Karer bu gençlik hareketinin öncüsü, lideri olarak örgütleyip geliştirecekti. Bu sorumluluğu aldı.

Kürt gençlik hareketi, Kürt gençleri bu Karadenizli arkadaşların mücadeledeki yerini bilecekler. Haki?nin, Kemal?in yerini bilecekler. Haki?nin, Kemal?in yerini bilmeden, onların devrimci duygularını bilmeden kim ben Kürt devrimci gençliğiyim diyebilir? Kürt devrimci gençlik hareketi böyle bir enternasyonal ruha sahiptir; böyle bir sorumluluğa sahiptir, böyle proleter bir ruha sahiptir. Kuşkusuz Kürt arkadaşları da devrimci gençlik mücadelesinde çok emek verdiler, yer aldılar. 1970?lerdeki Kürt gençliğinin harekete geçmesinde, örgütlenmesinde Önder Apo?nun rolü belirleyicidir. Yine bütün arkadaşların, bütün Apocuların büyük emeği ve rolü vardır. Ama grup içinde Kemal?in, Haki?nin yeri çok ayırt edicidir, çok özgündür, çok nettir, çok bellidir. Gençlik hareketine damgasını vuran özelliklere, karakterlere sahip önderlerdir. Bunu hiçbir zaman hiçbir Kürt gencinin unutmaması gerekiyor. Kürt halkının unutmaması gerekiyor. Kürdistan özgürlük mücadelesinin militanlarının unutmaması gerekiyor. Türkiye halklarının unutmaması gerekiyor. Kürt halkının, Ortadoğu halklarının unutmaması gerekiyor. Eğer bugün Ortadoğu'da halkların eşitliğine, kardeşliğine ve özgürlüğüne dayalı bir PKK gerçeği varsa, bir Önder Apo gerçeği varsa, böyle bir Kürt Özgürlük Hareketi gerçeği varsa, bunda bu arkadaşların emekleri, rolü, karakterleri görülecektir.

Apocu hareket bir gençlik hareketi olarak doğdu. Gençlik hareketi olarak gelişti. Önder Apo bu nedenle ?genç başladık, genç bitireceğiz?, dedi. Bu yönüyle partinin gençlik hareketi olarak tarih sahnesine çıkması vardır. PKK'nin kurucularının hepsi gençtir. En büyüğü 29 yaşındadır. İki üç arkadaş 1950 doğumludur. Diğer arkadaşların çoğunluğu 1953-54-55-56 doğumludur. Yani 1950?li yıllarda doğanlar bu hareketin kurucusu olmuştur. Bu açıdan partinin bugüne kadar militanca mücadele etmesi, militan karakterini korumasında bu gençlik karakterinin özelliği çok büyüktür. Gerçekten de PKK çıkışından itibaren bir gençlik partisi olmuştur. Apocular zaten bir gençlik hareketi olarak doğmuştur. Apocular ne kadar Kürt devrimci gençlik hareketidir, ne kadar genel Kürt Özgürlük Hareketi?dir tam ifade edilemez. İkisini birlikte ifade etmek doğrudur. Apocuları Kürt gençlik hareketi olarak tanımlamak yetersiz kalır, sadece genel Kürt Özgürlük Hareketi demek de yetersiz kalır. Apocular bu anlamda genel devrimci karakterleriyle gençlik karakterleri iç içe geçmiş bir gruptur. Bu da PKK'ye çok önemli avantajlar sağlamıştır. PKK'nin gençlik ruhunu korumuştur. Gençlik devrimcidir. Gençlik militandır. Gençlik her zaman dinamiktir. Bu yönüyle de PKK'nin gençler tarafından kurulması, PKK'nin bugüne kadara militan, hamleci ve dinamik karakterini korumasını beraberinde getirmiştir. Bugün de hala PKK genç ruhludur, bir gençlik hareketi gibidir. Devrimci ve hamleci özünü, inisiyatifli özünü kaybetmemiştir. Önder Apo, genç başladık genç başaracağız, demiştir.

Bu parti ve Apocular başından itibaren imkân aramamıştır, imkânlara yaslanmamıştır. İmkân yaratan hareket olmuştur. Gençlik imkân aramaz, imkân yaratır. Gençlik, birisi bana imkân versin diyemez. İmkân versin ben mücadeleyi geliştireceğim diyemez. Gençlik, ben imkân bulacağım, ben imkân yaratacağım diyecektir. Tarihte bütün imkânları da gençler yaratmıştır. Gençlik hareketi yaratmıştır. Bu bakımdan PKK'nin gerçekliğinde, PKK militanlığında imkân arama yoktur. PKK hareketi kesinlikle imkân yaratan, imkânları geliştiren, kendisi imkânları geliştirerek mücadeleyi büyüten harekettir. Hiçbir yerden imkân beklemez; imkân verilsin demez. Bu, giderek sadece gençliğin değil, bütün PKK kadrolarının karakteri olmuştur. PKK kadrolarının karakterinde imkân isteme olamaz. O zaman gençlik karakterini kaybederler, genç olmaktan uzaklaşırlar, genç olmaktan çıkarlar. Kim imkân arıyorsa o genç olmaktan çıkar. Özellikle gençlik hareketi imkân arayamaz. Gençlik hareketi, bana imkân verilsin, bana kadro verilsin, bana şu verilsin, bana bu verilsin diyemez. Gençlik hareketi bizzat kadrosunu da kendisi yaratır, imkânı da kendisi yaratır, maddi imkânı da kendisi yaratır, aracını da, gerecini de, silahını da, militanını da kendisi yaratır. Gençlik zaten budur. Gençlik böyle olmazsa o genç olmaktan çıkmış demektir. Öyle bir hareketin gençlik hareketi olması mümkün değildir. Öyle bir hareketin Özgürlük mücadelesine gençlik ruhunu, gençlik karakterini katması mümkün değildir. Bu yönüyle 1970?lerden 80?lere kadar oluşan dönemde AP ocu hareketin, PKK hareketinin bir gençlik hareketi olarak başlaması, PKK'nin bugüne kadar süren devrimci karakterinin oluşmasında, bu devrimci karakterin oluşması temelinde mücadelenin gelişmesinde, mücadelenin bugüne kadar kesintisiz sürmesinde belirleyici payı vardır.

PKK böyle bir gençlik karakteri olduğu için Hakilerin, Kemallerin oluşturduğu bir gençlik hareketi olduğu için Önder APO?nun hem sömürgeciliğe büyük öfke duyan karakterinde ortaya çıkan devrimcilik, hem de Türkiye'de 1968 kuşağından sonra ortaya çıkan devrimci gençlerin militan karakterinde şekillenen bir devrimci Önderlik gerçeğinin ortaya çıkması durumu vardır. Kürt?ün bütün acısını içinde taşıyan, Ortadoğu halklarının acısını içinde taşıyan, Kürt gerçeğini acısıyla, sevinciyle benliğinde yaşayan bu Önderlik 1968 kuşağı ve ?71 devrimci karakteriyle şekillendiği için 12 Eylül askeri faşist darbesi geldiğinde PKK buna karşı devrimci tutum ve yaklaşım içinde olmuştur. 12 Eylül ne kadar saldırsa da PKK'nin iradesi kırılmamıştır. PKK'nin devrimci iradesi ayakta kalmıştır. Bunu da kesinlikle sağlatan 1980 öncesi Apocu hareketi ve PKK'yi şekillendiren gençlik ruhudur, militan ruhtur, devrimci ruhtur. Bu militan ruh, bu devrimci ruh, bu gençlik ruh faşizm karşısında yenilmemiş, kırılmamış, zindan koşullarında da direnerek faşizmi yenilgiye uğratmıştır. Dışarıda da partiyi toparlayarak 15 Ağustos hamlesinin başlatılmasını sağlatmıştır.

PKK?nin Önder kadroları 1982?de ölüm orucunda şehit düşerken en yaşlısı 30 yaşındadır. Diğerleri 1955, 56, 57 doğumludur. Böyle genç yaşta zindanlarda şehit düşülmüştür. Dolayısıyla da gençlik ruhuyla direnilmiştir. PKK'nin gençlik ruhunu yaratan Kemal Pir ruhuyla direnilmiştir, Haki Karer ruhuyla direnilmiştir. Cezaevi direnişinin önderi Hayri Durmuş 1955 doğumludur, şehit düştüğünde 27 yaşındadır. Bu bakımdan PKK'nin tarih sahnesine çıktığı 1970?ler ortamının Kürt gençliğinin karakterine ve PKK'ye kazandırdığı özellikler, bunun büyük sonuçlarının görülmesi gerekiyor. Böylelikle 12 Eylül?e karşı direnilmiştir ve 12 Eylül faşizmi yenilgiye uğratılmıştır. Kürt halkı yeniden özgür ve demokratik umuda sahip olmuştur. Kürt halkının özgürlük umudu kırılmak istenirken, PKK'nin Kürdistan'a ektiği özgürlük tohumlarının kökü kazınmak istenirken PKK zindanda da dışarıda da gençliğin militan ruhuyla, hamleci ruhuyla faşizmi boşa çıkarmıştır. Böylelikle halkın özgürlük umudunu ayakta tutarak gerilla mücadelesi başlatılmış, bunun arkasından serhıldanlar geliştirilmiş ve bu temelde diriliş devrimi gerçekleştirilmiştir. Önder Apo?nun esaretinden sonrada bu rolünü oynamaya devam etmiştir. Güneşimizi Karartamazsınız? şiarıyla bedenlerini ateş topu haline getirmişler ve oluşan koşullara göre eylemlikler içerisine girmişlerdir. Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini sadece Bakurê Kürdistan'da değil, Rojava?da, Rojhilat?ta ve Başurê Kürdistan'da geliştiren, bütün Ortadoğu'da halkların özgür ve demokratik yaşamının öncüsü olan bir Özgürlük Hareketi haline gelmiş ve bugün Ortadoğu devriminin öncülüğünü yapmaktadır. Bunu yaratan gençlik ruhudur, gençlik militanlığıdır, gençlik karakteridir. PKK'ye Önder Apo'nun, Kemal Pir?in ve Haki Karer?in başından beri kazandırdığı gençlik ruhudur. Genç başladık, genç başaracağız denildiği için bugün Ortadoğu'da büyük bir devrimci mücadele gelişmekte ve Ortadoğu halklarının umudu olmaktadır. Bu gerçekliğin bütün gençler tarafından bilinmesi gerekmektedir.

Bugün Ortadoğu'da halklar neden umutludur? Önder Apo neden zindana düştüğü halde İmralı zindanında bırakalım irade kırılması yaşamayı, sadece Türk sömürgeciliğinin değil, kapitalizmin iradesini kıracak beş bin yıllık devletçi iktidarcı sistemin iradesini kıracak bir devrimci duruş ve devrimci militanlık ortaya koymuştur. Bu yönüyle bir hareketin, bir mücadelenin devrimci gençlik ruhu taşıması çok önemlidir. Devrimci gençlik ruhundan yoksun, gençliğin ruhunu taşımayan, gençliğin karakterini taşımayan, gençlik özelliklerini mücadelede süreklileştirmeyen, gençliğin özelliklerini o hareketin kadrolarının özellikleri haline getirmeyen, o hareketin kadrolarının özelliklerini gençlik ruhuyla donatmayan, böyle gençlik ruhuyla donanmış kadrolarla kendini aşılamayan bir hareket ayakta kalamaz, mücadele edemez. Bunu en iyi PKK gerçekliğinde gördük, Apocu hareket gerçekliğinde gördük. Gençlik ruhuyla mücadeleyi başlatmak ve sürekli mücadele eden bu gençlik ruhunu canlı tutmak kadroların da yönetimin de halkın da gençlikte olan bu özelliklerle mücadeleyi örgütleyip geliştirmek açısından çok önemlidir. PKK gençlik ruhunu tüm çalışmaların esasına aldığı için tüm engelleri aşarak büyük gelişmeler yaratabilmiştir. Önder Apo PKK'nin devrimci karakterini önderliğiyle, öncülüğüyle, sürekli düşünce dinamizmiyle ve hareketin her alandaki dinamizmini gençlik ruhuyla koruyarak bugüne kadar getirmesi bu gelişmelerin temelidir.

Önder Apo hareketi hep genç tutmuştur. Gençlik dinamizminin özelliklerini bu harekette hep yaşatmıştır. Hiçbir zaman bu hareketin tarzının, üslubunun, ruhunun, karakterinin yaşlanmasına izin vermemiştir. Bu hareketin, bu militanlığın karakterinin hep genç kalmasına özen göstermiştir ve bu temelde de bugünkü başarıları sağlamıştır. Bunu da yaratan 1968 ruhundaki o gençlik karakterinin, 70?lerdeki devrimci gençlik ruhunun Önder Apo'nun daha ilk çıkıştan itibaren gençlikte var olan bu hamleci, inisiyatifli, militan, dinamik ruhun o günden bugüne hareketin karakteri haline getirilmesidir. Demek ki bir hareketin, bir örgütün daha başlangıç halindeyken nasıl şekillendiği çok önemlidir. O şekillenmesinin gençlik karakteriyle oluşması çok çok önemlidir. Bu yönüyle tarihteki gençlik hareketlerinin sonuçları bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu bakımdan tarihteki gençlik hareketleri genel toplumsal ve siyasal hareketlere damgasını vurmuşsa, bu gençlik hareketlerinin genel özgürlük ve demokrasi hareketlerinde, gençlik hareketlerinde etkisi, kazandırdığı karakter güçlü ve sürekli olduğunu, o hareketlerin direnişi yenilmez olduğunu göstermektedir. Bu hareketlerin mücadelesi kesintiye uğramaz, bu hareketlerin mücadelesi gençlik ruhuna dayandığı için her türlü saldırı karşısında direnmesini bilir, mücadeleyi geliştirmesini bilir, başarıyı kazanmasını bilir. Bunu da en iyi Önder Apo gerçeğinden, Önder Apo'nun yarattığı Apocular ve PKK gerçeğinden, onun 45 yıla dayanan mücadele gerçeğinden öğrenmekteyiz. 

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.